2020-nji ýyl hakynda köp bölümli film surata düşüriler

2020-nji ýyl hakynda köp bölümli film surata düşüriler

Ýazyjy, režissýor hem-de prodýuser Çarli Bruker 2020-nji ýylda bolup geçen wakalar barada gürrüň berýän köp bölümli filmiň üstünde işleýär. Bu barada Deadline portalyna salgylanyp, REGNUM habar berdi.

Netflix hyzmatynda görkeziljek filmde Hýu Grantyň çykyş etjekdigi belli boldy. Filmiň sýužeti barada heniz hiç hili maglumat ýok hem bolsa, aktýor parik geýen "ýigrenji" taryhçynyň keşbinde oýnajakdygyny mälim etdi.
Tomaşaçylar Çarli Brukeri “Gara aýna” ("Black mirror") serialyndaky işi bilen tanaýarlar. Ýeri gelende aýtsak, 2020-nji ýylyň maý aýynda ýazyjy “Gara aýnanyň” altynjy möwsüminiň üstünde işlemeýändigini, komediýa ssenarilerini ýazýandygyny aýtdy. Ol indi adamlaryň "jemgyýetiň çöküşi" baradaky gamgyn hekaýalara esaslanýan filmleri görmek islemejekdiklerini düşündirdi.