Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergi geçiriler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergi geçiriler

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ç.Gylyjow Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerini giňden görkezmäge gönükdirilen sergide döwrebap interaktiw multimediýa tehnologiýalaryny ulanmak göz öňünde tutulýar.
Serginiň çäklerinde ylmy-amaly konferensiýalary, wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlary, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikleri, tanyşdyryş çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamalara gol çekiler.
Wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna halkara forumyň iş maksatnamasynyň taslamasyny hödürläp, 1-10-njy dekabr aralygynda gazanylan üstünlikleriň gözden geçirilişini guramagy teklip etdi.
Türkmen Lideri Bitaraplyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çärelere hem-de halkara sergilerine görülýän taýýarlyk işlerini makullap, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.