Türkmenistan Ukrainada bilim alýan talyplarynyň sany boýunça dördünji orunda durýar

Türkmenistan Ukrainada bilim alýan talyplarynyň sany boýunça dördünji orunda durýar

Ukrainada şu ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaý boýunça dünýäniň 158 ýurdundan 80,5 müň daşary ýurtly we raýatlygy ýok adamlar ýokary bilim aldylar. Bu barada Ukrainanyň Bilim we ylym ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanmak bilen Ukrainanyň milli täzelikleri habarlar agentligi habar berýär.

“2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaý boýunça Ukrainada dünýäniň 158 ýurdundan 80,5 müň töweregi daşary ýurtly we raýatlygy ýok adamlar ýurduň 455 sany ýokary okuw mekdebinde ýokary bilim alýarlar” – diýlip, habarda aýdylýar.

Ukrainada ýokary bilim alýan daşary ýurtlularyň köpüsi Hindistandan – 18 429 adam. Onuň yzyndan gelýär: Marokko – 8233, Azerbaýjan – 5470 we Türkmenistan – 5344.
Ukrainanyň ýokary bilimine gyzyklanma bildiren ýurtlaryň ilkinji onlugynda şular hem bar: Nigeriýa – 4379 adam, Türkiýe – 3764, Hytaý – 3527, Müsür – 3499, Ysraýyl – 2561 we Özbegistan – 2227.