Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýede bolup geçen ýertitremäniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýede bolup geçen ýertitremäniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Izmir welaýatynda bolup geçen adam pidalaryna we şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw etdi.
Öň habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň günbatar kenarynda 6,6 bal ululykda güýçli ýer titremesi boldy. Ýer titremesiniň ululygyny 7,0 bal diýip çaklaýan ABŞ-nyň Geologik gullugynyň (USGS) maglumatlary boýunça, ýer sarsgynynyn merkezi ojagy Egeý deňzinde 10 km çuňlukda ýerleşýär. Şeýle tebigy hadysa Gresiýada hem hasaba alyndy, ýerli seýsmologlar onuň ululygyny 6,9 bal diýip çakladylar.