Türk kompaniýasy ilkinji uçýan awtomobilini görkezdi

Türk kompaniýasy ilkinji uçýan awtomobilini görkezdi

Uçýan sürüjisiz awtomobilleri öndürmek bilen meşgullanýan Baykar türk kompaniýasy özüniň Gezeri diýlip atlandyrylýan ilkinji uçýan awtomobiliniň prototipini hödürledi. Bir minutlyk wideorolik kompaniýanyň metbugat-gullugy tarapyndan internet torlarynda ýerleşdirildi. Bu barada tarantas.news habar berýär.

BAYKAR kompaniýasynyň habarynda şeýle bellenilýär: “Geljekdäki ýaryşlara taýýar bolmak üçin öndüren GEZERI uçýan awtomobilimiz özüniň birinji uçuşyny amala aşyrdy”.
Uçuşyň dowamynda 230 kilogramlyk prototip ýerden 10 metr ýokary galmagy başardy. Synag işleri hem howpsuzlyk tanaplary bilen, hem olarsyz, şol sanda gije geçirildi.
Öndüriji geljekde howa ulagynyň 2 000 metr belentlikde uçup biljekdigini, tizligini 100 km/sag çenli artdyryp, 70-80 kilometr aralygy geçip biljekdigini aýdýar. Awtomobil 10-15 ýyldan ýollarda gonup biler diýlip meýilleşdirilýär. Doly derejeli elektrikli uçýan awtomobil sekiz sany elektrik hereketlendirijili we propellerli akkumulýator batareýlerinden iýmitlenýär
Gezeri uçýan awtomobili bir ýarym ýyl mundan öň taýýarlap başladylar, indi ol özüniň birinji uçuşyny amala aşyrmak bilen hakykata öwrüldi.