Apple eýýäm şu hepde iPhone 12-niň çykjak senesini aýdar

Apple eýýäm şu hepde iPhone 12-niň çykjak senesini aýdar

“Bloomberg-iň" habarçysy Mark Gurman öz twitterinde Apple-iň hepdäniň ahyryna çenli täze smartfonlarynyň tanyşdyryljak senesini yglan etjekdigini aýtdy. Bu barada hi-tech.mail.ru habar berýär.

Eýsem, iPhone 12 haýsy senede tanyşdyrdylarka?
Kompaniýa güýz tanyşdyrylyşyny, adatça, dabaradan birki hepde öň yglan edýär. Şeýlelikde, täze smartfonlar sentýabryň ahyrynda tanyşdyrdylar diýip bolar.
Şeýle hem, Jon Prosseriň "içerki" çeşme hökmünde berýän maglumatlaryna görä, Apple şu hepde beýleki enjamlaryny - “iPad” we “Apple Watch Series 6” ýaly täzeliklerini ýüzleý tanyşdyrar. Kompaniýa muny ýaýlyma bermez. Täze zatlar dessine onlaýn dükana çykarylar we metbugat beýanatlary çap ediler. Bu enjamlar 8-nji sentýabrda - eýýäm şu gün agşam tanyşdyrylyp bilner.
IPhone 12 ugry barada eýýäm ýeterlik maglumat bar. Kompaniýanyň birbada dört modeli taýýarlaýandygy mälim - 5,4 dýuým ekranly iň arzan we iň kiçi iPhone 12-den başlap, 6,7 dýuým ekranly iň uly 12 Pro Max-a çenli.