Tramp resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgärlige hödürlendi

Tramp resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgärlige hödürlendi

ABŞ-nyň Respublikanlar partiýasy Donald Trampy ikinji prezidentlik möhletine resmi taýdan dalaşgärlige hödürledi, gurultaýyň sese goýluşygy göni ýaýlymda geçdi. Bu barada RIA Nowosti habaar berýär.

Döwlet baştutany dalaşgärlige hödürlenmek üçin zerur 1276 sesi ýygnady. Şeýle-de bolsa, bu sese goýluşyk formal bir zat bolup durýar, sebäbi entek çynlakaý bäsdeşlik ýok mahaly Tramp respublikanlaryň ozalky saýlawlarynyň ählisinde ýeňiş gazanypdy.
Wise-prezidentlige, öňküsi ýaly, Maýk Pens dalaş etmegini dowam etdirer. Bu barada partiýanyň gurultaýynda biragyzdan karara gelindi.
ABŞ-da Prezident saýlawlary 3-nji noýabrda geçiriler. Saýlawlarda Amerikanyň häzirki lideriniň esasy bäsdeşi demokrat Jo Baýden bolar.