Jo Baýden resmi taýdan ABŞ-nyň Prezidentligine dalaşgär boldy

Jo Baýden resmi taýdan ABŞ-nyň Prezidentligine dalaşgär boldy

Öňki wise-prezident Jo Baýden Demokratik partiýasy tarapyndan resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgär hödürlendi. Bu barada çözgüt Wiskonsin ştatynyň Miluoki şäherinde umumymilli ýygnanyşykda kabul edildi, diýip TASS habar berdi.

Baýden ABŞ-nyň ştatlardan we ýerlerden partiýa wekillerinden wirtual ses berlişikleriň barşynda sesleriň aglaba bölegini gazanmagy başardy. Koronawirus sebäpli demokratlaryň ýygnanyşygy bu hepdede wirtual ýagdaýda geçirildi.
3-nji noýabrda geçiriljek saýlawlarda Baýdeniň esasy bäsdeşi ABŞ-nyň häzirki Prezidenti Donald Tramp bolar. Ýeňiş gazanan ýagdaýynda Jo Baýden 78 ýaşda ABŞ-nyň Prezidenti bolar.