Dünýäde koronawirusdan kesellänleriň sany 15 milliondan geçdi

Dünýäde koronawirusdan kesellänleriň sany 15 milliondan geçdi

Dünýäde täze görnüşli koronawirus bilen keselleme ýagdaýy 15 milliondan geçdi. Muny halkara guramalaryň, federal we ýerli hökümetleriň maglumatlary esasynda hasap çykarýan Jons Hopkins amerikan uniwersitetiniň maglumatlary delillendirýär. Bu barada TASS habar berýär.

Guramanyň maglumatlary boýunça, koronawirus bilen 15 000 424 adam keselledi, olardan 617 832 adam ýogaldy. Ýüze çykarylan kesel ýagdaýlarynyň köpüsi (3 915 780) ABŞ-a degişli, onuň yzyndan Braziliýa (2 159 654) we Hindistan (1 193 078) gelýär.
Russiýa bellige alnan kesel ýagdaýlary boýunça dördünji orny eýeleýär. Koronawirus bilen göreş boýunça federal operatiw ştabyň maglumatlary boýunça, RF-de 789 190 kesel ýagdaýy bellige alyndy, 572 053 adam sagaldy, 12 745 adam ýogaldy.
Ähli amerikan ştatlarynyň arasynda ýüze çykarylan kesel ýagdaýlarynyň sany boýunça Kaliforniýa birinji orna çykýar. Hünärmenleriň hasaplamasy boýunça, soňky hepdäniň içinde Kaliforniýada kesellileriň sany ortaça bir gije-gündizde 9 müň san ýokarlandy. Häzirki wagta çenli olaryň umumy sany 409 382-ä barabar. Birnäçe aýyň dowamynda kesellileriň sany boýunça birinji orny eýelän Nýu-Ýork ştatynda tassyklanylan koronawirus keselli 408 886 adam hasaba alynýar.