AŞTU Aşgabadyň 30-njy kiçi etrapçasyny Ethernet toruna birikdirdi

AŞTU Aşgabadyň 30-njy kiçi etrapçasyny Ethernet toruna birikdirdi

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti paýtagtyň etraplarynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda Ethernet gurşawynyň çägini giňeltmegi dowam etdirýär. Turkmenportal agentliginiň guramanyň resmi web sahypasyna salgylanyp habar bermegine görä, Aşgabadyň 30-njy kiçi etrapçasynyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda esasy optiki-süýümli kabel aragatnaşyk geçirijileri ulanyşa goýberildi. Ýagny müşderileriň öýlerine Ethernet kabelleri çekildi. Netijede bolsa, abonentlere berilýän telefon aragatnaşygy, IP-telewideniýe we Internet hyzmatlarynda ep-esli ilerleme gazanyldy.

Ethernet – kompýuter we senagat torlary üçin niýetlenilen enjamlaryň arasynda maglumat çalşygy tehnologiýalarynyň maşgalasydyr.
Häzirki wagtda baglanyşygyň hili, trafigiň mukdary we bahalary taýdan “Turkmentelecom”-dan tapawudy bolmadyk AŞTU öý Internetine birikmek üçin kompaniýanyň ofisine baryp, beýannama ýazmak, şeýle hem başlangyç tölegi tölemek ýeterlikdir. Fiziki şahslar üçin ähli ýokary tizlikli internet nyrh meýilnamalary elýeterlidir: 256 kbit/sek, 512 kbit/sek, 1024 kbit/sek we 2048 kbit/sek.