Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

  • 19.06.2024 16:54
  • 13235
Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5 litrlik hereketlendirijiniň esasynda gibrid elektrik güýç gurluşy bilen üpjün edilendir. Ähli tekerleri hereketli görnüşi diňe ýokary derejeli konfigurasiýa üçin elýeterlidir diýip, Autohome ýazýar.

Hytaýda Toyota Venza 2024-iň bahasy 29,5 müň dollardan başlap, 41,4 müň dollara çenli ýokarlanýar. Toyota GAC-yň ilkinji alyjylaryna 25 müň ýuan (takmynan 3,4 müň dollar) bonus hödürleýär.
2024-nji ýyldaky Venza bilen 2023-nji ýylyň modeliniň arasyndaky esasy tapawut bir çipli Qualcomm Snapdragon 8155 platforma esasynda döredilen täze media ulgamydyr. Şonuň ýaly SoC Toyota Avalon-yň we Toyota Highlander-iň maglumat ulgamlarynda ulanylýar.Täze platforma geçmegi interfeýsi has täsirli etdi, ses buýruklarynyň tanalmagyny we ykjam enjamlar bilen özara täsirini gowulandyrdy.
Venza 2024-iň 2,0 litrlik benzinli hereketlendirijisi 171 at güýjüni öndürýär we wariatr bilen jübütlikde işleýär. 2,5 litrlik benzin hereketlendirijiden we elektrik hereketlendirijisinden ybarat gibrid elektrik güýç gurluşynyň kuwwaty 297 at güýjüne deň. Geçiriş - e-CVT elektromehaniki wariator.


düýn 15:27
4413

ÝB-de awtomobil satuwy iýun aýynda ýokarlandy, ýöne elektromobilleriň paýy azaldy

2024-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropa Bileleşiginde täze awtomobil satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4,3% ýokarlanyp, 1,09 mln birlige ýetdi. Bu Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň...

18.07.2024 12:00
6093

Hytaýda täze Volkswagen Bora 200TSI-niň bahasy 10 000 dollardan arzanlady

Hytaýda Volkswagen alyjylary özüne çekmek üçin täze Bora 200TSI sedanynyň bahasyny ep-esli arzanlatdy. Arzanlaşyklary, döwlet subsidiýalaryny we karzyna satyn almak tekliplerini göz öňünde tutmak bilen, awtoulagy...

17.07.2024 14:09
11736

Toyota içinden ýandyrylýan düýbünden täze hereketlendirijisiniň mümkinçiliklerini görkezdi

Toyota kompaniýasynyň täze dört silindrlik benzin hereketlendirijisiniň işleýşini görkezýän wideo peýda boldy. Kompaniýanyň nygtamagyna görä, bu hereketlendiriji bu ugurda “oýnuň düzgünlerini düýpgöter täzelär”...

16.07.2024 15:52
13232

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş...