Hytaý dünýäde awtomobil satuwy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi. Ýaponiýa birinjiligi saklaýar

  • 16.06.2024 11:18
  • 14560
Hytaý dünýäde awtomobil satuwy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi. Ýaponiýa birinjiligi saklaýar

Hytaý awtoöndürijileri ilkinji gezek 2023-nji ýylda global awtomobil satuwy boýunça amerikaly bäsdeşlerinden öňe geçdiler. Bu barada JATO Dynamics britan kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär.

Analitikleriň maglumatlary boýunça, hytaý brendleri dünýäde 13,4 mln täze awtomobil satdylar, bu 2022-nji ýyldakydan 23% köpdür. Amerikaly öndürijiler geçen ýyl 11,9 mln awtomobil satdylar (9% ösüş).
Hytaý awtoöndürijileriniň üstünligi Ýakyn Gündogar, Afrika, Latyn Amerikasy we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly täze bazarlaryň özleşdirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Hytaý awtomobillerine isleg Ýewropada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada we Ysraýylda hem artýar.
Bu üstünlige garamazdan, Ýaponiýa dünýäde awtomobil satuwy boýunça öňdebaryjy bolmagynda galýar. 2023-nji ýylda ýapon awtoöndürijileri 23,6 mln täze awtoulag satdylar.
Şol bir wagtyň özünde, 2023-nji ýylda iň köp satylan awtoulag Tesla Model Y boldy, onuň satuwy 64%, 1,2 mln awtomobile çenli ýokarlandy.


şu gün 12:00
1595

Hytaýda täze Volkswagen Bora 200TSI-niň bahasy 10 000 dollardan arzanlady

Hytaýda Volkswagen alyjylary özüne çekmek üçin täze Bora 200TSI sedanynyň bahasyny ep-esli arzanlatdy. Arzanlaşyklary, döwlet subsidiýalaryny we karzyna satyn almak tekliplerini göz öňünde tutmak bilen, awtoulagy...

16.07.2024 15:52
12092

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş...

10.07.2024 18:22
5848

Honda we Sony awtoulag öndürmek üçin bitewi platforma döredýärler

Honda we Sony ýapon kompaniýalary elektrik awtoulaglaryny (EV) öndürmek üçin bitewi platforma döretmegi meýilleşdirýändiklerini mälim etdiler. Ilkinji modeller 2026-njy ýylda peýda bolar diýip, ITHome habar berýär...

10.07.2024 13:19
18071

Ford suwda galan täze Mustang we beýleki ulaglaryny ussalara tejribe toplamak üçin berdi

Geçen ýylyň sentýabr aýynda ABŞ-da bolan geçen suw joşmasynyň netijesinde Ford-yň Mustang sport kupesi ýaly, köp sanly awtoulaglar suw astynda galdy. Kompaniýa bu awtoulaglary zibile ibermegiň ýerine, geljekki...