Ançelotti: “Real” täze Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşmaz

  • 11.06.2024 09:23
  • 10209
Ançelotti: “Real” täze Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşmaz

Madridiň “Realy” täze Klublaýyn dünýä çempionaty – 2025-e gatnaşmakdan ýüz öwrer. Bu barada baş tälimçi Karlo Ançelotti aýtdy. Ispan kluby 7 toparyň deregine 32 topary jemlejek ýaryşyň täze formaty bilen ylalaşmaýar.

“FIFA klublaryň we oýunçylaryň bu ýaryşa gatnaşmajakdygyny ýatdan çykarýar. “Realyň” bir oýny 20 mln ýewro durýar, olar bolsa bize bu puly tutuş ýaryş üçin bermek isleýärler. Makullar ýaly däl. Madridiň “Realy”, beýleki klublar ýaly, çakylykdan ýüz öwrer” – diýip, Relevo Ançelottiniň sözlerini getirýär.

Klublaýyn dünýä çempionaty – 2025 15-nji iýundan 13-nji iýul aralygynda ABŞ-da geçiriler. 2023-nji ýylda ýaryşyň ýeňijisi finalda “Fluminenseni” utan “Mançester Siti” (0:4) boldy.


şu gün 16:48
3226

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

şu gün 16:24
2557

«Ýewro-2024-iň» geçýän döwründe Germaniýadaky stadionlaryň atlary üýtgedildi

Fransiýanyň «RMC» web-sahypasy penşenbe güni «Uefa Euro 2024» futbol ýaryşy başlamazdan ozal nemes stadionlarynyň birnäçesiniň atlarynyň üýtgedilendigini habar berdi. Bu stadionlarda şu gün, 14-nji iýunda badalga...

şu gün 14:21
3812

Messi Pariždäki Olimpiada gatnaşmaz. “Inter Maýami” onuň soňky kluby bolar...

“Inter Maýaminiň” we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmajakdygyny aýtdy. ESPN AR bilen söhbetdeşlikde Messi öz gelen netijesini...

şu gün 13:55
3881

Şu gün “Ýewro – 2024” başlaýar. Ýarygije Germaniýa-Şotlandiýa duşuşar

Şenbe gününe geçilýän gije Germaniýada 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlaýar. Mýunhendäki “Alýans-Arenada” geçiriljek açylyş oýnunda Germaniýanyň milli ýygyndysy bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndysy...