Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

  • 07.06.2024 15:04
  • 4339
Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny 2 trln dollara ýetmek üçin ýene sähelçe galdy. Aýratynam, geçen çärýek iPhone satuwy kompaniýa 46 mlrd dollar getirdi, şonuň üçin ýene bir-iki çärýekden kompaniýa bu bellikden geçer diýip, IXBT ýazýar.

Apple üçin iň girdejili döwür 2022-nji ýyl boldy, şonda iPhone satuwy kompaniýa 205,4 mlrd dollar getirdi. 2023-nji ýylda görkeziji sähel pes boldy – 200,5 mlrd dollar, şeýle-de 2021-nji ýyly görkezmek bolar – 191,9 mlrd dollar. Beýleki ýyllar görkezijiler 167 mlrd dollardan geçmedi. Şeýle-de, 2014-nji ýylda 101,9 mlrd dollar möçberde rekord goýuldy.


şu gün 13:49
117

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

düýn 14:33
2755

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

07.06.2024 13:43
3569

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...

31.05.2024 10:40
3961

Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

Apple Hytaýda smartfonlaryna we beýleki önümlerine görlüp-eşidilmedik arzanladyş yglan edenden soň, iPhone satuwynyň rekord ösüşini hasaba aldy. Soňky maglumatlara görä, Hytaýda iPhone satuwy 52% ýokarlandy diýip...