“Tetris” oýnuna 40 ýyl doldy

  • 06.06.2024 16:36
  • 15459
“Tetris” oýnuna 40 ýyl doldy

Şu gün “Tetris” oýny özüniň 40 ýyllyk ýubileýini belleýär, oýnuň “doglan güni” her ýyl 6-njy iýunda bellenilýär diýip, TASS habar berýär.

“Tetris” 1984-nji ýylda sowet programmisti Alekseý Pažitnow tarapyndan “Elektronika-60” kompýuterinde işlenip düzüldi. Nintendo korporasiýasy Game Boy konsoly üçin bu oýunly kartrijleri hödürläp başlandan soň, oýun bütin dünýä belli boldy. Häzire çenli millionlarça adam ykjam oýun konsollarynda, internetde onlaýn we smartfonlarda “Tetris” oýnuny oýnaýar. 2007-nji ýylda oýun 10 sany iň ähmiýetli kompýuter oýunlarynyň hatarynda ABŞ-nyň Kongres kitaphanasyna goşuldy. Häzirki wagtda “Tetris” boýunça diňe bir halkara ýaryşlar däl, eýsem bütin dünýäde yzygiderli ýaryşlar geçirilýär.
Şu ýylyň ýanwar aýynda “The New York Times” Oklahoma ştatyndan amerikaly ýetginjek Uillis Gibsonyň, çen bilen, taryhda ilkinji bolup “Tetris” oýnunyň asyl nusgasyny doly geçendigini habar berdi. Gazetiň maglumatlaryna görä, 13 ýaşly oglan Nintendo firmasynyň oýun konsolynda oýnuň soňky, 157-nji derejesine, oýnuň programma çäklendirmeleri sebäpli 999999 hasapda “doňýan” pursatyna ýetdi. Öň, oýnuň “doňýan” pursatyna ýetmek diňe emeli aňa başardypdy.

şu gün 00:15
1390

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...

düýn 18:47
830

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

düýn 18:41
3101

“Gladiator 2-de” kino taryhynda iň bir epiki sahnalaryň biri görkeziler

Barselonada geçirilen CineEurope film forumynda Paramount kompaniýasy Ridli Skottuň 2000-nji ýylda surata düşüren epiki peplumynyň dowamy bolan “Gladiator 2-den” täze bölegi görkezdi. Paramount-yň ýolbaşçysynyň...

düýn 17:21
1310

“Tapmaça 2” multfilmi 295 million dollar gazanyp, daşary ýurtlarda rekord goýdy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça 2” (“Головоломка 2”) multfilmi dünýä prokatynda oňyn netijeleri görkezip, jemi 295 million dollar gazandy. Film animasiýa lentalary üçin täze rekord goýdy, ilkinji hepdesinde daşary...