“Elite mebel” dükany lýuks görnüşli mebellerine arzanlaşyk yglan etdi

  • 06.06.2024 15:48
  • 8167
“Elite mebel” dükany lýuks görnüşli mebellerine arzanlaşyk yglan etdi

Aşgabatda G.Kuliýew (Obýezdnoý) köçesiniň ugrunda “Abraýly mebel” binasynda ýerleşýän “Elite mebel” dükany lýuks öý mebelleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Italýan nusgalary boýunça Türkiýede öndürilen bu ýokary hilli mebeller islendik öýüň bezegine görk goşar.

 

Dükanda saýlamak üçin ýumşak mebelleriň giň toplumy bar.

  • Myhman jaý oturum toplumlary
  • Ýatak jaý spalniý toplumlary
  • Naharhana toplumlary

Dükanda hödürlenýän mebelleriň berkligi, özboluşly bezegi, reňk sazlaşygy, dünýä ölçeglerine laýyklygy bilen tapawutlanýar we önümleriniň hiline kepil geçilýär.
Mebel önümçiliginde arassa gürgen agajy ulanylan we nagyşlary el işçilik bilen ýasalan. Metal işleri hakyky bronzadan ýerine ýetirilen mebelleri hem tapyp bilersiňiz.

Tölegler nagt görnüşinde we hasapdan kabul edilýär.
“Elite mebel” dükanynyň ähli işlerini Instagram we TikTok sahypasyndan görüp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat ş., G.Kuliýew köçesi, “Abraýly mebel” binasy
Habarlaşmak üçin:

726037;

+99312 75-42-26
Instagram: klassika.elitefurniture
TikTok:
elite_mebel 


şu gün 19:03
19

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12019

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31068

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27201

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...