Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

  • 05.06.2024 14:56
  • 23224
Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar berýär.  

Tramp platformada “American Bad Ass” aýdymynyň astynda UFC 302 ýaryşynyň zalyna girişini görkezýän wideosy bilen peýda boldy.
Politico Trampyň TikTok-da peýda bolmagynyň Prezident saýlawlaryndan öň ýaş saýlawçylary özüne çekmek synanyşygy bilen baglanyşyklydygyny belleýär.
ABŞ-nyň häzirki Prezidenti Jo Baýdeniň hem TikTok akkaunty bolup, ol hem saýlawdan öňki kampaniýany alyp barýar. Oňa 340 müňden gowrak ulanyjy ýazyldy.
Bellemeli ýeri, syýasatçylaryň ikisi-de öň TikTok-a garşy çykyş etdiler. Tramp amerikalylara TikTok-yň eýesi bolan Hytaýyň ByteDance kompaniýasy bilen islendik şertnamany baglaşmagy gadagan etmäge synanyşdy. Baýden bu gadaganlygy ýatyrdy, ýöne eger ByteDance platformany amerikan kompaniýasyna satmasa, ony ABŞ-da blokirläp biljek kanun taslamasyna gol çekdi.
Programmadan 170 mln amerikaly peýdalanýar.


düýn 15:41
9962

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

17.06.2024 18:44
15631

Ömrylla talyp: 49 ýaşly, 14 diplomly amerikaly Benjamin okamakdan irmeýär

49 ýaşly amerikaly Benýamin Boljeriň 14 sany alymlyk derejesi bar, emma ol şonda-da ýeten derejesi bilen kanagatlanmak islemeýär. Gyzykly ýeri, çagalygynda oňa disleksiýa, ýagny okamakda we ýazmakda kynçylyk çekýän...

16.06.2024 11:48
5204

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...

12.06.2024 14:18
24020

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...