Jokowiç “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň oýunlaryndaky ýeňişleriniň sany boýunça rekord eýesi boldy

  • 04.06.2024 13:39
  • 2427
Jokowiç “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň oýunlaryndaky ýeňişleriniň sany boýunça rekord eýesi boldy

Serbiýaly Nowak Jokowiç Fransiýanyň tennis boýunça Açyk çempionatynyň (Roland Garros) dördünji tapgyr oýnunda argentinaly Fransisko Çerundolony utdy. Ýaryş Parižde geçirilip, 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 hasabynda Jokowiçiň peýdasyna tamamlandy diýip, TASS habar berýär. Türgen dörtden bir finalda norwegiýaly Kasper Ruud bilen duşuşar.

Jokowiç “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň oýunlarynda 370-nji ýeňşini gazandy we Açyk döwürde (1968-nji ýyldan bäri, şonda ähi oýunçylar, şol sanda höwesjeňler islendik ýaryşa gatnaşmaga hukuk gazandylar) erkekleriň we zenanlaryň arasynda bu görkeziji boýunça rekord eýesi boldy. Öňki rekord şweýsariýaly Rojer Federere degişlidi, onuň hasabynda şeýle ýaryşlarda 369 ýeňişli oýun bar.
Jokowiç 37 ýaşynda bolup, dünýäniň birinji raketkasydyr. Onuň hasabynda Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) howandarlygynda geçirilen ýaryşlarda 98 ýeňiş, şol sanda “Uly tuwulga” ýaryşlarynda 24 ýeňiş bar. Türgen Olimpiýa oýunlarynyň bürünç baýrakçysy (2008) we Dewisiň Kubogynyň eýesidir (2010).


düýn 15:33
5000

Awstraliýaly suwda ýüzüji 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze rekord goýdy

Iki gezek Olimpiýa çempiony Ariarne Titmus Brisbende geçirilen Olimpiadadan öňki ýaryşda 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 1 minut 52,23 sekuntda ýüzüp geçdi diýip, RIA...

düýn 15:24
4295

“Uimbledonyň” baýrak gaznasy rekord 50 mln funt sterling bolar

Umumy Angliýa laun-tennis we kroket kluby (AELTC) 2024-nji ýylyň “Uimbledon” ýaryşy üçin baýrak gaznasynyň rekord 50 mln funt sterling (59,2 mln ýewro) boljakdygyny habar berdi. Bu 2023-nji ýyldakydan 11,5% ýa...

13.06.2024 14:27
9681

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

11.06.2024 10:18
3511

Jokowiç ATP reýtinginde ornuny ýitirdi. Ýannik Sinner – dünýäniň birinji raketkasy

Professional tennisçileriň assosiasiýasy (ATP) erkekleriň arasynda tennisiň ýekelikde görnüşinde täzelenen reýtingini hödürledi. Bu barada championat.com habar berýär.  Serbiýaly Nowak Jokowiç birinji orundan göni...