Toyota täze Wildlander (Veranda) 2024 modelini çykardy

  • 04.06.2024 10:48
  • 7840
Toyota täze Wildlander (Veranda) 2024 modelini çykardy

Toyota kompaniýasy 2,0 litrlik basyş hereketlendirijili ýa-da 2,5 litrlik hereketlendirijili esasynda benzin-elektrik gibrid ulgamyny özünde jemleýän «Toyota Wildlander» (başgaça «Veranda») ulagynyň 2024-nji ýyl üçin taýýarlanan nusgasy hödürledi. Hytaýda bu ulagyň bahasy — 23900 dollardan 36500 dollar aralygynda hödürlenilýär.

«Toyota Veranda 2024» binýadynda eýýäm duralgada ýerleşdirmek üçin niýetlenen öňki we yzky datçikler, şeýle hem doly tizlikde uýgunlaşmak boýunça dolandyryş, hereket/gidiş duýduryşy we işjeň saklaýjynyny öz içine alýan «TSS Toyota» akylly ulgamy peýda boldy. Ähli modellerde täze 12,3 dýuýmlyk suwuklandyrylan kristally gural paneli bar.
Awtoulagda tekerleriň basyş datçikleri, panorama görnüş ulgamy, ses dolandyryşy, 4G tor goldawy, HUD displeýi, simsiz jübi telefonyna energiýa beriş mümkinçiligi, öň hatar oturgyçlaryny şemalladýan/gyzdyrýan we howany arassalaýan ulgamlar ornaşdyryldy.
«Toyota Veranda 2024» gabarasynyň ölçegleri 4665 x 1855 x 1690 mm, teker binýady 2690 mm. Benzin nusgasynyň iň ýokary kuwwatlylygy 126 kW, iň ýokary öwrüm mümkinçiligi 206 Nm bolup, ulag üznüksiz üýtgeýän geçiriji (CVT) bilen enjamlaşdyrylandyr.
Benzin-elektrik gibrid ulgamynyň kuwwaty 160 kWt bolup, ol «E-CVT» yzygiderli üýtgeýän geçiriji bilen utgaşýar.


düýn 16:36
8525

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10257

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
19933

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
11020

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...