2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

  • 28.05.2024 11:48
  • 3822
2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär.

Filmleriň arasynda baş keşpleri Juliýa Roberts bilen Itan Houkyň ýerine ýetirmegindäki “Dünýäni yzda galdyr” (Оставь мир позади) antiutopik trilleri lider boldy. Ol üç hepdede 121 mln tomaşa ýygnady.
Ikinji orny Gal Gadot bilen “Stounyň ýüregi” (Сердце Стоун) filmi eýeledi (109 mln tomaşa), üçlügi bolsa Netflix-iň taryhynda iň iri animasion taslama bolan “Leo” multfilmi jemledi (96 mln tomaşa).
Seriallaryň arasynda 71 mln tomaşa ýygnan “Wan-Pis” meşhur boldy. Ol platformada anime-kontentiň tomaşa sanyny iki esseden gowrak artdyrdy. Ilkinji üçlüge “Eýjejik çaga” (Милое дитя) mini-serialy we “Erin Karter kim?” (Кто такая Эрин Картер?) kriminal trilleri-de girdi.
Ýeri gelende bellesek, Netflix-iň häzire çenli iň uly üç taslamasy – “Wednesday” (Уэнсдэй), “Gyzyl duýduryş” (Красное уведомление) we “Kalmar oýny” (Игра в кальмара) – uly islegden peýdalanmagy dowam etdirýär. 2023-nji ýylda olar degişlilikde, 98, 62 we 25 mln tomaşa ýygnadylar.
Iňlis dilinde bolmadyk şoular we filmler ähli tomaşalaryň tas üçden bir bölegini emele getirýärler. Aýratynam, koreý (9% tomaşa), ispan (7%) we ýapon (5%) taslamalary uly meşhurlyk gazanýar.
“Sport” kategoriýasyna bolan isleg hem artýar. 2023-nji ýylyň ikinji ýarymynda ol, umuman, 184 mln tomaşa ýygnady. Iň meşhur taslama “Bekhem” dokumental mini-serialy boldy (44 mln tomaşa).
Doly sanaw 6 599 serial möwsümini we 9 395 filmi öz içine alýar.


düýn 16:08
6678

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

düýn 14:23
9925

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3700

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4767

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...