Türkmenistandan ýaş agyr atletikaçy Perudaky ýetginjekleriň dünýä çempionatynda kümüş medal aldy

  • 25.05.2024 20:24
  • 10610
Türkmenistandan ýaş agyr atletikaçy Perudaky ýetginjekleriň dünýä çempionatynda kümüş medal aldy

Türkmenistandan ýaş türgen Ogulşat Amanowa Perunyň paýtagty Limada geçirilýän agyr atletika boýunça ýetginjekleriň dünýä çempionatynyň (IWF World Youth Championships 2024) kümüş medalyna mynasyp boldy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasynyň saýtynda habar berilýär.

22 – 26-njy maýda geçirilýän ýaryş dünýäniň 50 ýurdundan 280-e golaý türgeni ýygnady.
Amanowa geçen ýyl 13 ýaşynda 45 kg çenli agram derejesinde altyn medala mynasyp boldy. Bu gezek ol 49 kg çenli derejede çykyş edip, ýene gowy netije görkezdi. Onuň itekläp götermekde bir synanyşygy ýerine ýetirip bilmändigine garamazdan, ol ýaryşyň birinji ýarymyndan soň öňdebaryjy bolup, ony iki ýaryşyň jemi boýunça 77-91-168 netije bilen ikinji orunda tamamlady. Ol geçen ýylky umumy görkezijisini 12 kg ýokarlandyrdy.
Şol bir wagtyň özünde Aşgabadyň 104-nji orta mekdebiniň okuwçysy silterläp götermekde (77 kg) “altyn” we itekläp götermekde (91 kg) “bürünç” aldy.

Kakasy tarapyndan türgenleşdirilýän Ogulşat soňky synanyşykda öňdeligi eýeledi, ýöne 17 ýaşly ispaniýaly Lusiýa Gonsales 93 kg götermegi başaryp, iki ýaryşyň jemi boýunça 76-93-169 netije bilen birinji orny eýeledi.
Bürünç medaly 74-89-163 netije bilen Fransiýadan Margo Koçetowa aldy.
Belläp geçsek, ýaryşa 13-17 ýaşyndaky türgenler gatnaşýar. Lusiýa Gonsales üçin bu ýetginjekleriň arasynda çykyşynyň soňky ýylydyr.
Ýene bir türkmen agyr atletikaçysy Didarbek Jumabaýew 67 kg çenli agram derejesinde ýaryşy münberden bir ädim yzda tamamlady. Ol iki ýaryşyň jemi boýunça 372 kg netije (177+155) bilen dördünji orny eýeledi. Itekläp götermekde “Olimp” orta sport mekdebiniň okuwçysy üçünji orny eýeledi.


23.06.2024 15:34
7443

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

22.06.2024 19:08
22963

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

22.06.2024 18:09
13515

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

22.06.2024 09:28
30065

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...