“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

  • 23.05.2024 01:55
  • 8016
“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady.

Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy) boljakdygyny aýtdy. Ssenarini “Ölüler erteki gürrüň bermeýär” (“Мертвецы не рассказывают сказки”) bölüminiň sýužetiniň üstünde işlän Jeff Natanson ýazýar.
Ikinji film, Margo Robbiniň studiýasynyň üstünde işleýän spin-offy (şahasy) bolar. Ssenariý, “Ýyrtyjy guşlar” (“Хищные птицы”) işi bilen tanalýan Kristina Hodson tarapyndan ýazylar.
"Iki filmiň hem teatrlara çykjakdygyna we Disney-iň Margo bilen film düşürmek isleýändigini inkär etmejekdigine umyt edýäris"-diýip prodýuser goşdy.
Ozal aktrisa, “Karib deňziniň garakçylarynyň” üstünde işlemek barada gürrüň edýärdi, ýöne soň taslama doňdurylypdy. Sýužet, zenan keşplerine gönükdirilmelidi, ýöne Robbiniň aýtmagyna görä, Disney bu pikiri goldamady.
Täze filmleriň sýužetleri we Jonni Deppiň Jek Worobeýiň roluna gaýdyp geljegi we gelmejegi barada entek hiç zat belli däl.
Öň Brukhaimer Entertainment Tonight bilen gürrüňinde, kapitan Jek Worobeýiň gaýdyp gelmek meselesini Jonni Depp bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, bu mesele Deppiň diňe özüne bagly bolsa, ol franşiza gaýdyp gelerdi. Munuň kime baglydygyny prodýuser takyklamady.


düýn 09:54
1927

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

17.06.2024 22:19
4424

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:25
3675

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

16.06.2024 11:48
5220

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...