Salwadorda wulkanyň kömegi bilen 31,8 million dollarlyk bitkoin gazanyldy

  • 22.05.2024 00:13
  • 20150
Salwadorda wulkanyň kömegi bilen 31,8 million dollarlyk bitkoin gazanyldy

Bitkoini kanuny töleg serişdesi hökmünde kabul eden ilkinji ýurt bolan Salwador wulkanlarynyň ýaşyl energiýasyny kriptowalýuta gazanmak üçin ulanýar. Üç ýylyň dowamynda ýurt 474 bitkoin gazandy, bu bolsa 31,8 million dollara barabardyr diýip, Interesting Engineering-e salgylanýan “Haýtek” ýazýar.

Bitkoin gazanmak üçin Tekapa stratowulkanyndaky geotermal elektrik stansiýasynyň öndürýän 102 MWt-yndan 1,5 MWt-y ulanylýar. Energiýa kriptowalýuta gazanmak üçin döredilen 300 prosessory işledýär.
Hökümetiň 2021-nji ýylda bitkoini kanunlaşdyrmak baradaky kararyna garaýyşlaryň dürli-dürli bolandygyny bellemelidiris. HPG ýurduň ykdysadyýetine bolup biljek töwekgelçilikler barada alada bildirdi we daşky gurşawy goraýjylar, bitkoini gazanmak we amallary goldamak parnik gazlarynyň ep-esli zyňylmagyna sebäp bolýan energiýa islegiň aşa artjakdygyny bellediler. Geotermal energiýanyň ulanylmagy Salwadoryň bu howatyrlanmalara beren jogaby ýaly bolup görünýär.
Gyzykly tarapy, bu ýurt ýaşaýjylaryň kriptowalýuta gazanjak şäheri bolan Bitkoin-Citi-ni gurmagy meýilleşdirýär. Salwadoryň 20 stratowulkany täze şäherçäni zerur energiýa bilen ýeterlik üpjün edip biler.


20.05.2024 07:47
7588

Serdar Berdimuhamedow El-Salwadoryň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan El-Salwador Respublikasynyň Prezidenti Naýib Bukelä we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen El-Salwador...

20.04.2024 18:05
8427

Binance Dubaýda doly derejeli ygtyýarnama aldy

Binance kriptowalýuta biržasy Dubaýda doly VASP kriptowalýuta ygtyýarnamasyny aldy diýip, Bloomberg habar berýär. Ygtyýarnama wirtual we fiat walýutalaryny alyş-çalyş etmek, kriptografik walýutalary saklamak we...

20.04.2024 17:13
7977

Taryhda dördünji gezek bitkoin halwingi bolup geçdi. Bu nämäni aňladýar?

20-nji aprelde 5:10-da (Aşg.) bitkoiniň hasap boýunça dördünji halwingi bolup geçdi. Her halwingde maýnerleriň blok sylagy hökmünde alýan bitkoinleriniň sany iki esse azalýar: bu sylagyň möçberi nobatdaky gezek...

16.03.2024 19:22
6147

ABŞ-da bitkoin-maýnerlere ekologiýa ýetirilen zyýan üçin 30% salgyt giriziler

ABŞ maýning kompaniýalarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak üçin, olara salgyt salmak isleýär. Ýurduň 2025-nji ýyl üçin býujet taslamasynda olar tarapyndan sarp edilýän elektrik energiýasy üçin 30%-lik...