FIFA tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek VAR-a ýüz tutmaga rugsat berer

  • 20.05.2024 22:07
  • 9215
FIFA tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek VAR-a ýüz tutmaga rugsat berer

FIFA-nyň Prezidenti Janni Infantino eminlere wideokömek ulgamyny (VAR) ulanmagyň düzgünlerine giriziljek üýtgeşmeler barada habar berdi. Üýtgeşmelere laýyklykda, tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek jedelli ýagdaýlary gaýtalap görmegi soramaga hukuk berler diýip, Idman.Biz ýazýar.

Infantinonyň bellemegine görä, VAR-yň kameralaryň we eminleriň az sanyny talap edýän kämilleşdirilen tehnologiýasy ulgamy has elýeterli etmäge mümkinçilik berer.

«Tälimçiler iki gezek VAR-a ýüz tutup bilerler. Futbolçylar bu barada tälimçä ýüz tutup bilerler. Eger-de netijede eminiň ilki karary üýtgedilse, onda tälimçiler ýene-de iki gezek ýüz tutmak hukugyny alarlar" - diýip, Infantino Bangkokda FIFA-nyň 74-nji kongresinde aýtdy.

UEFA-nyň düzgünnamasyna laýyklykda, ýurtlar milli ýaryşlarynda VAR-y ulanmalydygy ýa-da ulanmaly däldigi barada özleri karar berýärler.


şu gün 17:42
5133

Mbappe Niderlandlar bilen oýny sypdyryp biler. Ol awstriýalylar bilen oýunda burnuny döwdürdi

Fransiýanyň milli ýygyndysynuyň hüjümçisi Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda (Awstriýa garşy, 1:0) burnuny döwdürdi we operasiýa ediler. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri ýazýar. Waka duşuşygyň...

şu gün 17:27
2640

Serhio Ramos "Sewilýany" terk etdi. Ol MLS-e geçip biler

Dünýä çempiony, Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek Ýewropa çempiony futbolçy Serhio Ramos ispan "Sewilýasyny" terk etdi. Bu barada klubuň X sosial ulgamyndaky resmi akkauntynda habar berilýär. Ramos...

şu gün 10:58
6706

Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Türkiýäniň milli ýygyndysy 3:1 hasap bilen Gruziýadan üstün çykdy. Duşuşyk Dortmunda geçirildi. Türkler Mert Mýulduryň urgusy bilen 25 minutda hasaby açdylar...

düýn 10:11
8940

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...