Repçi Dreýk Fýuriniň Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565 müň dollardan mahrum boldy

  • 20.05.2024 19:50
  • 15039
Repçi Dreýk Fýuriniň Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565 müň dollardan mahrum boldy

Kanadaly repçi, bäş “Grammy” baýragynyň eýesi Dreýk britaniýaly Taýson Fýuriniň super agyr agramda boks boýunça absolýut dünýä çempiony ady üçin göreşde ukrainaly Aleksandr Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565 müň dollar ýitirdi. Bu barada Daily Mail habar berýär.

Söweşden öň Dreýk Instagram-da 1,77 koeffisiýentli goýumynyň ekran suratyny ýerleşdirdi. Fýuriniň ýeňiş gazanmagy oňa 1 mln dollardan gowrak girdeji getirmelidi. Ýöne Er-Riýaddaky söweş emin agzalarynyň tapawutly karary netijesinde ukrainalynyň ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy. Söweş 12 raund dowam etdi.
Kanadaly sazanda özüniň “näleti” bilen bellidir: onuň sport ýaryşlarynda “ýeňer” diýip ynam edýän topary we türgenleri yzygiderli şowsuzlyga uçraýar.
Diňe şu ýyl Dreýk UFC-niň çempiony Şon Striklendiň günorta afrikaly Drikus dýu Plessiden ýeňilmegi sebäpli 700 müň dollar we UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannunyň boks söweşinde Entoni Joşuadan ýeňilmegi sebäpli 600 müň dollar ýitirdi.
Şeýle-de, Dreýkiň “näletiniň pidalary” irlandiýaly Konor Makgregor (Habib Nurmagomedowdan ýeňildi), Kanadanyň futbol ýygyndysy (Katardaky dünýä çempionatyndan birje ýeňiş gazanmazdan çykdy), “Formula-1-iň” sürüjisi Şarl Lekler (ýaryşda öňde barýarka, hereketlendirijisi döwüldi), tennisçi Serena Uilýams (Dreýkiň gatnaşan US Open-iň ýarym finalynda ýeňlip, bir ýylda dört “Uly tuwulga” ýaryşynyň ählisinde utup bilmedi) boldy.


10.06.2024 20:54
8812

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
23152

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18356

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8248

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...