17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

 • 16.05.2024 14:42
 • 3676
17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
 • 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00;
 • 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 17.05.2024 konsert «Magtymguly Pyragynyň sözleri» 19:00;
 • 18.05.2024 konsert «Magtymguly Pyragynyň sözleri» 19:00;
 • 19.05.2024 konsert «Magtymguly Pyragynyň sözleri» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 17.05.2024 «Magtymguly Pyragy» 19:00;
 • 18.05.2024 «Magtymguly Pyragy» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 18.05.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00; 
 • 19.05.2024 «Geliň gülşeliň»19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 17.05.2024 «Magtymguly Pyragy» 19:00;
 • 18.05.2024 «Magtymguly Pyragy» 19:00;
 • 19.05.2024 «Çynymy aýtsam» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 17.05.2024 «Сёстры» 19:00;
 • 18.05.2024 «Раз и два»19:00;
 • 18.05.2024 «Щасте Туркменов» 12:00;
 • 19.05.2024 «Доктор Айболит» 11:00, 13:00;
 • 19.05.2024 «Пять вечеров» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 17.05.2024 «Maşa we aýy» 17:00;
 • 17.05.2024 «Ýartygulak» 19:00;
 • 18.05.2024 «Çagalyk älemgoşary» 17:00; 
 • 18.05.2024 «Jüýteniň toýy» 19:00;
 • 19.05.2024 «Janly gurjaklar» 12:00;
 • 19.05.2024 «Janly gurjaklar» 17:00;
 • 19.05.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00.

20.05.2024 15:45
23383

Ýagyşly, üýtgäp durýan bulutly howa dowam edýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.05 - 26.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada beren maglumatna görä, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Aşgabatda üýtgäp durýan...

16.05.2024 16:26
6945

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
21727

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

15.05.2024 12:22
14417

“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary...