“Aston Willa” soňky 41 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar

  • 16.05.2024 15:54
  • 5842
“Aston Willa” soňky 41 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar

“Tottenhemiň” Angliýanyň premýer-ligasynyň 34-nji tapgyrynyň “Mançester Siti” bilen yza süýşürilen oýnunda utulmagy (0:2) “Aston Willanyň” APL-iň häzirki möwsüminiň jemi boýunça iň gowy toparlaryň dörtlüginde orun almagyny kepillendirdi. Şeýlelikde, Birmingem topary soňky 41 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar.

Ýatlap geçsek, Angliýanyň çempionatynyň 37 tapgyryndan soň “Tottenhem” 63 utuk bilen bäşinji orunda ýerleşýär. “Aston Willa” bolsa şonça oýundan soň 68 utuk gazandy we dördünji orny eýeledi. Angliýanyň çempionatynyň ahyryna çenli bir tapgyr galdy, şonuň üçin “Tottenhemiň” “Aston Willanyň” yzyndan ýetmäge matematiki mümkinçiligi ýok.
Birmingem toparynyň häzirki baş tälimçisi ispaniýaly hünärmen Unai Emeridir. Ol bu topar bilen 2022-nji ýylyň güýzünden bäri işleşýär.


düýn 23:50
10298

Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

"PSŽ-niň" hüjümçisi Kilian Mbappe Parižiň merkezinde 250 adamlyk agşam naharyny gurnap, klub we şäher bilen hoşlaşdy. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem bardy, ýöne döwlet...

düýn 13:55
16771

Mbappe 520 müň ýewro berip Peläniň portretini aldy. Onuň başlangyç bahasy 5 müň ýewrody

Fransiýaly futbolçy Kilian Mbappe haýyr-sahawat auksionynda (bäsleşikli söwda) ady rowaýata öwrülen braziliýaly futbolçy Peläniň portretini satyn aldy. Ol kartina üçin 520 müň ýewro töledi diýip, RMC Sport habar...

düýn 12:21
5991

“Liwerpul” klubuň baş tälimçisi wezipesine Arne Sloty belledi

Angliýanyň “Liwerpul” futbol kluby niderlandiýaly hünärmen Arne Slotuň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini resmi taýdan yglan etdi. 45 ýaşly tälimçi Angliýada işlemäge ygtyýarnama alandan soň, 2024...

20.05.2024 22:07
7706

FIFA tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek VAR-a ýüz tutmaga rugsat berer

FIFA-nyň Prezidenti Janni Infantino eminlere wideokömek ulgamyny (VAR) ulanmagyň düzgünlerine giriziljek üýtgeşmeler barada habar berdi. Üýtgeşmelere laýyklykda, tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek jedelli ýagdaýlary...