Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

  • 16.05.2024 13:17
  • 3599
Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

Halyçy gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” atly haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy.

Bäsleşigiň jemleýji döwlet tapgyryna gatnaşýan halyçy gelin-gyzlaryň çykyşlaryny şu salgydan görüp bilersiňiz.
Çykyşlary bahalandyrmak we ýeňijileri kesgitlemek üçin öz sesiňizi 0560 gysga belgisine toparyň degişli kod belgisini iberip bilersiňiz! Ses berişliginiň netijelerini turkmentv.gov.tm  saýtyndan yzarlap bilersiňiz!

Toparlar we olaryň kodlary:

  1. Ezber eller: 11
  2. Miras: 22
  3. Batly daragym: 33
  4. Türkmeniň kalby: 44
  5. Nepis: 55
  6. Tumar: 66
  7. Beşir: 77

Bäsleşigiň guramaçylary bolup, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we “Türkmenhaly” döwlet birleşigi çykyş edýär.

 


şu gün 20:35
77

Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert programmasy Puççinniniň...

düýn 21:29
3500

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler. Bu baradaky mesele ýakynda Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri...

23.05.2024 02:06
3210

24-26-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar, konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär...

21.05.2024 23:59
32794

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

21-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gelip, goňşy ýurduň wekillerine...