Kino we sirk çykyşlarynyň hepdesi: Aşgabatda nirä gitmeli?

 • 14.05.2024 13:36
 • 6339
Kino we sirk çykyşlarynyň hepdesi: Aşgabatda nirä gitmeli?

Şu hepde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna medeni çäreleriň baý maksatnamasy hödürlenýär. Şäheriň kinoteatrlarynda iň täze filmlere tomaşa etmek bolar, sirk sungatynyň muşdaklaryna bolsa gyzykly şüweleňler garaşýar.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde şenbe we ýekşenbe günleri, 18-nji we 19-njy maýda “Ganatly bedewler” atly sahna çykyşy görkeziler. Başlaýan wagty 18:00.

“Aşgabat” kinoteatry:
Sişenbe güni, 14-nji maý:

 • - 15:00 – “375-nji gatnawyň ogurlanmagy” (Угон рейса 375, 2023)
 • - 17:00 – “Baýramçylyklar” (Праздники, 2022)
 • - 19:00 – “Günde, mekgejöwen hatarlarynyň ugry bilen” (На солнце, вдоль рядов кукурузы, 2023)

Çarşenbe güni, 15-nji maý:

 • - 15:00 – “Beýik sazlaşdyryjy – 3” (Великий уравнитель, 2023)
 • - 17:00 – “Gyz we aždarha” (Дева и дракон, 2024)
 • - 19:00 – “Maşgala alyş-çalşygy” (Семейный обмен, 2023)

Penşenbe güni, 16-njy maý:

 • - 15:00 – “Daglar ýatyr aramyzda” (Между нами горы, 2017)
 • - 17:00 – “Artur, sen patyşa” (Артур, ты король, 2024)
 • - 19:00 – “Kosmonawt” (2024)

Anna güni, 17-nji maý:

 • - 15:00 – “Tormozsyz” (Без тормозов, 2016)
 • - 17:00 – “Näletlenen suwlar” (Проклятые воды, 2024)
 • - 19:00 – “Geljekden gelen jübüt” (Пара из будущего, 2024)

Şenbe güni, 18-nji maý:

 • - 11:00 – “Kokonyň syry” multfilmi (Тайна Коко, 2017)
 • - 13:00 – “Wudi Wudpeker lagere ugraýar” multfilmi (Вуди Вудпекер отправляется в лагерь, 2024)
 • - 15:00 – “Çortanyň emri bilen” (По щучьему велению, 2023)
 • - 17:00 – “Biziň eýýamymyzdan soň” (После нашей эры, 2013)
 • - 19:00 – “Ikinji bakyşda söýgi” (Любовь со второго взгляда, 2024)

Ýekşenbe güni, 19-njy maý:

 • - 11:00 – “Betnyşanja we ýagtylyk şäheriniň syry” multfilmi (Страшилка и тайна города света, 2023)
 • - 13:00 – “Ketekden gaçyş: naggetsleriň säheri – 2” (Побег из курятника: Рассвет наггетсов – 2, 2023)
 • - 15:00 – “Aramyzda tomus ýatyr” (Между нами лето, 2024)
 • - 17:00 – “Çuňlukdan” (Из глубины, 2024)
 • - 19:00 – “Godzilla we Kong: Täze imperiýa” (Годзилла и Конг: Новая империя, 2024).

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi


Anna güni, 17-nji maý:

 • 19:00 – “Arkadiýada kyýamat gijesi” (Судная ночь в Аркадии, 2024)


Şenbe güni, 18-nji maý:

 • - 15:00 – “Gaty ýumurtgalar: “Pingwin” missiýasy” multfilmi (Крутые яйца: Миссия «Пингвин», 2022)
 • - 19:00 – “Adam ata we How ene” (Адам и Ева, 2024)

Ýekşenbe güni, 19-njy maý:

 • - 19:00 – “Ýabany bal” (Дикий мёд, 2015)

​​​​​​​


20.05.2024 15:45
23383

Ýagyşly, üýtgäp durýan bulutly howa dowam edýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.05 - 26.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada beren maglumatna görä, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Aşgabatda üýtgäp durýan...

16.05.2024 16:26
6945

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
21727

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3676

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...