“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” filmi prokadynyň ilkinji uik-endinde 129 million dollar gazandy

  • 14.05.2024 12:16
  • 10333
“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” filmi prokadynyň ilkinji uik-endinde 129 million dollar gazandy

“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” («Планета обезьян: Новое царство»)  filmi ABŞ-da ilkinji dynç günleriniň dowamynda 56,5 million dollar gazanyp, uly üstünlik bilen prokada başlady. Bu franşizanyň taryhynda “Maýmynlar planetasy: Rewolýusiýadan” (2014) soň, 72 million dollar bilen ikinji orny eýelän başlangyç boldy diýip, Variety ýazýar.

Filmiň ilkinji hepdäniň ahyrynda dünýädäki ýygymy 129 million dollara ýetdi. 160 million dollarlyk býudjet we tankytçylaryň oňyn bahalary göz öňünde tutulsa, film ýakyn wagtlarda harajatyny ödäp biler.
Filmi döredenler, hekaýany jemi dokuz bölekde aýdyp berip, azyndan, ýene bäş film çykarmagy meýilleşdirýärler.
“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” Mett Riwsiň trilogiýasynyň dowamy bolup, ol adamzadyň wagşylaşmagyny we maýmynlaryň arasynda häkimiýet ugrundaky söweşiň bolandygyny beýan edýär. Ýaş şimpanze Noa we Meý atly bir gyz maýmynlaryň we adamlaryň ykbalyny üýtgetmek üçin howply syýahata başlaýarlar.
Film 10-njy maýda prokada çykdy.


23.05.2024 01:55
7176

“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady. Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy)...

20.05.2024 23:02
11923

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
7047

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7626

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...