Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

  • 13.05.2024 10:49
  • 6357
Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar.

Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty ýagtylygy ozalky 1000 nite garaňda 1200 nite ýeter. Iň ýokary HDR ýagtylygy 1600 nitde üýtgewsiz galar.
iPhone 16-ň tanyşdyrylyş dabarasynyň 2024-nji ýylyň güýzüne meýilleşdirilendigini ýatladýarys. Kämilleşdirilen ekranlardan başga-da, smartfonlaryň Pro wersiýalarynda has uly displeýler, täze Apple A18 prosessor we gapdal “Capture” düwmesi bolar.
iPhone 16 we 16 Plus-yň dizaýnynda dik kamera blogy saklanyp, olarda iň az üýtgeşmelere garaşylýar.


düýn 13:26
4302

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

16.05.2024 07:12
10223

iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň...

15.05.2024 11:52
6006

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

11.05.2024 08:46
7657

Tim Kuk täze iPad Pro-ny hut şonda döredilen Nike krossowkalarynda tanyşdyrdy

7-nji maýda täzelenen iPad Pro-nyň tanyşdyryş dabarasynda Apple-iň ýolbaşçysy Tim Kuk adaty bolmadyk krossowkalarda peýda boldy. Görlüp oturylsa, ol krossowkalar ýörite şol çäre Nike kompaniýasy tarapyndan döredilen Air...