“Ýüzükleriň hökümdarynyň” dünýäsi barha giňeýär: “Gollum awlamaga çykmak” filmi bildiriş edildi

  • 11.05.2024 18:18
  • 8994
“Ýüzükleriň hökümdarynyň” dünýäsi barha giňeýär: “Gollum awlamaga çykmak” filmi bildiriş edildi

Warner Bros. Discovery kompaniýasy “Ýüzükleriň hökümdarynyň” («Властелин колец») älemine esaslanýan täze filmi bildiriş etdi. “Ýüzükleriň hökümdary: Gollum awlamaga çykmak” («Властелин колец: Охота на Голлума») diýlip atlandyrylýan bu film J.R.R.Tolkiniň eserleri esasynda döredilen täze franşizanyň bir bölegi bolar diýip, Variety habar berýär.

Filme Piter Jeksonyň trilogiýasyndaky keşbi bilen tanalýan Endy Serkis režissýorlyk eder we baş keşbi janlandyrar.
Filmiň edebi esasy ýazylyp başlandy. Warner Bros. Discovery-niň ýolbaşçysy Deýwid Zaslawyň sözlerine görä, ol "entek aýdylmadyk hekaýatlary" gürrüň berer. Asyl trilogiýanyň döredijileri Piter Jekson, Fren Uolş we Filippa Boýens ýerine ýetiriji prodýuserler bolar.
“Ýüzükleriň hökümdary: Gollum awlamaga çykmak” 2026-njy ýylda çykarylar.
Bu Warner Bros.–yň Ortaýere dolanmaga birinji gezek synanyşyşy däl. 2012-2014-nji ýyllarda Jekson “Hobbit” trilogiýasyny çykardy. Bu ýyl bolsa “Ýüzükleriň hökümdarynyň” janköýerlerine Prime Video akym hyzmatynda goýberiljek “Häkimiýet ýüzükleri” serialynyň ikinji möwsümi garaşýar.


düýn 11:48
2345

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...

26.05.2024 23:21
3671

Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

Golliwudly ýaş aktýor Timoti Şalameniň mumdan heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasynyň üstüni ýetirer. Heýkel 22-nji maýda hödürlendi. Şalameniň mumdan ýasalan heýkeline 2021-nji ýylyň “Dýuna” filminiň Londondaky...

26.05.2024 23:18
4563

Kann kinofestiwalyndaky auksionda meşhur serialda peýda bolmak üçin keşp satyldy

Kann kinofestiwalynda amfAR Gala haýyr-sahawat auksiony geçirilip, onda “Emili Parižde” serialy üçin bir epizodik keşp satyldy. Söwdanyň ýeňijisi Netflix-de çykýan şouwyň bäşinji möwsüminde peýda bolmak mümkinçiligi...

26.05.2024 20:43
2172

Ridli Skott täze serial bilen “Keseki” franşizasynyň älemine gaýdyp gelýär

“Keseki” (“Чужой”) we “Tygyň ýüzünden ylgap barýan” (“Бегущий по лезвию”) kult filmleriniň döreden Ridli Skott ksenomorf äleminde täze serialy döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada Golliwudyň insaýderi Deniel Rihtman...