Noutbuklar personal kompýuterleri bazardan gysyp çykarýarlar. Olar üçin prosessorlar bazaryň 73%-ini tutýar

  • 11.05.2024 16:37
  • 3687
Noutbuklar personal kompýuterleri bazardan gysyp çykarýarlar. Olar üçin prosessorlar bazaryň 73%-ini tutýar

Jon Peddie Research–iň analitikleriniň berýän maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompýuter prosessorlary bilen üpjünçilik, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 33% artyp, 62 million birlige ýetdi. Şol bir wagtyň özünde, çärýek boýunça deňeşdirilende 9,4%-e çenli pese gaçma bar diýip, IXBT habar berýär.

Noutbuklara tarap tendensiýa dowam edýär: birinji çärýekde ähli prosessor üpjünçiliginiň 73%-i ykjam enjamlara, 27%-i personal kompýuterlerine degişli boldy. Bir ýyl ozal bu gatnaşyk 68% bilen 32% bolupdy.
Integrirlenen grafikaly (iGPU) prosessorlar agdyklyk edýär: ýyllyk üpjünçilik 30% artyp, 56 million birlige ýetdi. Seljerijiler 2029-njy ýyla çenli iGPU-nyň bazardaky paýynyň 98%-e ýetjekdigini çaklaýarlar.
IGPU segmentinde Intel 82% paý bilen öňde barýar, ýöne ýylyň dowamynda birneme azaldy (85%-den).

şu gün 12:28
10

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

düýn 13:29
3143

iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar. Bu karar Samsung enjamlaryny...

25.05.2024 23:37
11098

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmek ähtimallygy onuň bäsdeşi Clapper-e meşhurlyk gazandyrýar

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmeginiň mümkindigi baradaky çekişmeleriň ýüze çykmagy bilen, onuň entek az tanalýan bäsdeşi Clapperiň gurnamalary ýokarlandy. Deadline-iň habaryna görä, ABŞ-nyň Kongressi tarapyndan...

25.05.2024 09:17
5558

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda...