Iýunda Arkadag şäherinde TESC-2024 halkara maslahaty geçiriler

  • 10.05.2024 15:07
  • 5378
Iýunda Arkadag şäherinde TESC-2024 halkara maslahaty geçiriler

5-6-njy iýunda Arkadag şäherinde “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahat (TESC 2024) geçiriler. Häzirki wagtda maslahaty gatnaşyjylary hasaba almaklyk başlandy. Bu barada "Nebit-Gaz" elektron neşiri habar berýär.

Maslahatyň guramaçylary bolup “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy Turkmen Forum we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.
Duşuşygyň dowamynda esasy üns uglewodorodlary işläp taýýarlamaklyga we energetiki geçişde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmaklyga gönükdiriler.
Maslahaty geçirmegiň maksady türkmen döwlet edaralary bilen işi daşky gurşawy goramaga we ýaşyl geljege gönükdirilen iri energetika kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň, akademiki jemgyýetleriň we maliýe institutlarynyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekden ybarat.
Maslahatlaşmak üçin esasy mowzuklaryň hatarynda şular bolar:

  • • Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamakda energetika geljegi, täze tehnologiýalar we ekologiýa jähtleri;
  • • Täze tehnologiýalar we energetiki geçiş: geljege garaýyş;
  • • Uglewodorodlary çykarmakda metan we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak we monetizasiýa;
  • • Ekologiýa maliýeleşdirmesiniň täze mümkinçilikleri we arassa energetikany ilerletmek.

Maslahata gatnaşjak belli kompaniýalaryň hatarynda CNPC, BP, ExxonMobil, Petronas, ADNOC, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Lukoýl; halkara guramalardan Halkara energetika agentligi (IRENA), Ählumumy gaz merkezi, Gazy eksport ediji ýurtlaryň Forumy, Inžener-nebitçileriň jemgyýeti, Energetika Hartiýasynyň Sekretarlygy bar.
Maslahat däp bolan görnüşde bolşy ýaly, onlaýn formatda hem geçiriler. Aşgabada geljek ähli wekillere wiza goldawy berler.


17.05.2024 14:05
7652

Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar...

08.05.2024 15:30
16845

BAE-niň demirgazygynda Şarjada iri gaz käniniň üsti açyldy

BAE-niň demirgazygynda Şarja emirliginde tebigy gazyň "geljegi uly gorlary" ýüze çykaryldy. Hadiba täze gaz käni Sharjah National Oil Corporation (SNOC) tarapyndan geçirilen gözleg işleriniň netijesinde tapyldy...

08.05.2024 14:45
12600

GPP: Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada lider

Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada öňdeligi eýeleýär. Muňa Global Petrol Prices (GPP) portalynyň maglumatlary şaýatlyk edýär. 2024-nji ýylyň 6-njy maýyndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda...

06.05.2024 22:45
6315

Saudi Aramco Aziýa üçin nebit bahasyny ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiniň iýun aýyndaky satuw bahalaryny ýokarlandyrdy. Bu barada Bloomberg-e salgylanyp, TASS habar berýär. Maglumatlara görä...