Ýylyň iň şowsuz 3 blokbasteri mälim edildi: ýitgiler - 535 million dollar

  • 07.05.2024 12:11
  • 11115
Ýylyň iň şowsuz 3 blokbasteri mälim edildi: ýitgiler - 535 million dollar

Super gahrymançylykly “Kapitan Marwel 2” we “Flash” blokbasterleri, şeýle hem Indiana Jons hakyndaky franşizanyň soňky bölümi 2023-nji ýylyň iň şowsuz blokbasterleri diýlip yglan edildi. Olar kassa ýygymynda hem studiýalaryna ýüzlerçe million dollar ýitgi çekdirdi diýip, Deadline-na salgylanýan RG.ru ýazýar.

Býujeti 270 million dollar (umumy çykdajysy 455 million dollar) bolan “Kapitan Marwel 2” bary-ýogy 218 million dollar girdeji gazandy we Disneý-e 237 million dollar ýitgi çekdirdi. Film ilkibaşdan tomaşaçylary gyzykdyryp bilmedi. Tankytçylaryň synlary dürli-dürli boldy we döredijiler şowsuzlygyň sebäbini aktýorlaryň iş taşlaýyşlaryndan gözlediler.
Býujeti 200 million dollar (umumy çykdajysy 405 million dollar) bolan “Fleş” bary-ýogy 250 million dollar gazanyp, Warner Bros. Discovery -niň çeken ýitgisi 155 million dollar. Köp sanly dawa-jenjeliň gahrymanyna öwrülen baş keşbi janlandyran  aktýor Ezra Milleriň negatiw keşbi filmi ýürekgysgynç edip, tomaşaçylary özünden daşlaşdyrdy.
Paramount Pictures-iň uly umyt baglan Indiana Jons hakyndaky jemleýji  filmi hem garaşylýan netijäni bermedi. 220 million dollar býujet bilen (umumy çykdajylary 516 million dollar) 277 million dollar gazandy, studiýa bolsa 143 million dollar ýitirdi.


şu gün 11:58
10

Spilberg 2026-njy ýylda “özboluşly waka baý filmi” çykarar

The Hollywood Reporter-yň habar bermegine görä, režissýor Stiwen Spilbergiň (“Şindleriň sanawy”, “Hatarçy Raýany halas etmek”) heniz at goýulmadyk täze filmi 2026-njy ýylyň 15-nji maýynda kinoteatrlara çykar. Filmiň...

düýn 11:48
2963

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...

26.05.2024 23:21
3745

Timoti Şalameniň heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasyna goşular

Golliwudly ýaş aktýor Timoti Şalameniň mumdan heýkeli hanym Týusso muzeýiniň kolleksiýasynyň üstüni ýetirer. Heýkel 22-nji maýda hödürlendi. Şalameniň mumdan ýasalan heýkeline 2021-nji ýylyň “Dýuna” filminiň Londondaky...

26.05.2024 23:18
4665

Kann kinofestiwalyndaky auksionda meşhur serialda peýda bolmak üçin keşp satyldy

Kann kinofestiwalynda amfAR Gala haýyr-sahawat auksiony geçirilip, onda “Emili Parižde” serialy üçin bir epizodik keşp satyldy. Söwdanyň ýeňijisi Netflix-de çykýan şouwyň bäşinji möwsüminde peýda bolmak mümkinçiligi...