Italiýada betmobil äheňindäki superkarlar görkezildi. Kuwwaty - 1900 at güýji

  • 04.05.2024 16:02
  • 6912
Italiýada betmobil äheňindäki superkarlar görkezildi. Kuwwaty - 1900 at güýji

IXBT-iň habar bermegine görä, Italýanyň Automobili Pininfarina awtoulag öndürijisi Betmeniň janköýerlerini Brýus Ueýniň we onuň alter-egosyndan ruhlanan täze B95 we Battista superkarlary bilen begendirdi.

Modeller iki görnüşde hödürlenýär: Gotham we Dark Knight. Gotham goňur deri bezegleri we daş tarapy ýalpyldawuk Argento Vittorio boýagy bilen milliarder pleýboýyň şahsyýetini özünde jemleýär. Dark Knight gara reňkli alkantarasy, iki tonly kontrast çyzygy we tutuksy gara tekerleri bilen Betmeniň howasyny berýär.
Iki superkar hem umumy güýji 1900 at güýji bolan dört elektrik hereketlendirijisini kuwwatlandyrýan 120,0 kWt litiý-ion batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. 100 km / sag tizlige çykmak 2 sekuntdanam az wagt alýar.
Içki bezegi kaşaňlygy söýýän hiç bir adamy biperwaý goýmaz. Şeýle hem Wayne Enterprises gabykly we Alfred Penniwortyň keşbinde döredilen wirtual kömekçili - Betmeniň baş hyzmatkäri, kömekçisi we ynamdar adamy - kompýuter ulgamy super gahrymanyň dünýäsine çümmegi üpjün edilýär.
Gotham-yň we Dark Knight-yň bahasy aýan edilmedi, ýöne Battistanyň esasy bahasy 2,2 million dollar, B95-iňki bolsa - 4,8 million dollar.
Awtoulaglaryň sany çäkli öndürildi, bu bolsa kolleksionerler - komiksleriň we eksklýuziw superkarlaryň muşdaklary üçin olaryň gymmatyny artdyrýar.


20.09.2023 11:59
25781

Italiýada rulda barýan wagty telefon ulanan sürüjiler sürüjilik şahadatnamasyndan wagtlaýyn mahrum ediler

Italiýanyň hökümeti ulag dolandyrylanda jübi telefonyny ulanan sürüjä berilýän temmileri berkitmek üçin çäreleri tassyklady. Ýol hereketiniň düzgünleriniň kadalaryna girizilen üýtgetmelere laýyklykda, rulda barýan...

25.03.2022 14:46
4916

Maserati benzin bilen işleýän motorlardan doly ýüz öwürmekçi bolýar

Maserati italýan kompaniýasy häzirki endik edilen, benzin bilen işleýän hereketlendirijilerden doly ýüz öwürmek isleýär diýip, autonews.ru habar berýär. Häzirki wagtda Maserati (tutuş Fiat konserni ýaly) Stellantis...

26.10.2021 17:27
5464

Lamborghini çökgünlige garamazdan satuw rekordlaryny täzeleýär

Lamborghini ýarymgeçirijiler çökgünligine we koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän bölekleýin çäklendirmelere garamazdan, satuw rekordlaryny täzeleýär. Bu barada motor.ru habar berýär. 2021-nji ýylyň üç çärýeginde...

12.06.2021 16:44
3809

Ferrari-niň täze baş direktory Benedetto Winýa bolar

Italiýanyň sport we ýaryş awtomobillerini öndürijisi Ferrari täze baş direktoryň bellenendigini habar berdi: 1-nji sentýabrdan bu wezipäni 52 ýaşly Benedetto Winýa eýelär. Bu barada awtokonserniň metbugat gullugy...