Samsung-yň girdejisi 900%-den gowrak ýokarlandy

  • 01.05.2024 14:05
  • 4070
Samsung-yň girdejisi 900%-den gowrak ýokarlandy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics elektronika ägirdi birinji çärýekde amal girdejisiniň 900%-den gowrak ýokarlandygyny habar berdi. IXBT-iň ýazmagyna görä, muňa ýat çipleriniň bahalarynyň öňki durkuna gelmegi we emeli aňa islegiň artmagy oňyn täsirini ýetirdi.

Kompaniýanyň çärýekdäki girdejisi 52,3 milliard dollar, amal girdejisi bolsa 4,79 milliard dollar boldy. Bu girdejiniň 12,81%, amal girdejisiniň 932,8% ýokarlanandygyny görkezýär. Mundan öň, Samsung girdejisiniň 931% ýokarlanjakdygyny çaklapdy.
COVID-19 pandemiýasyndan soň islegiň pese düşmegi sebäpli kompaniýa 2023-nji ýylda rekord ýitgi çekdi. Şeýle-de bolsa, indi bazaryň ýagdaýy gowulaşýar. Citi Research seljerijileri, ösüşi emeli aň arkaly hasaplamalara bolan isleg sebäpli Samsung-yň NAND fleş-ýady biznesiniň potensialy bilen baglanyşdyrýarlar.
Samsung ikinji çärýekde ösüşiň generatiw AI-e bolan islegi bilen şertlendiriljekdigine, şol bir wagtda ykjam enjamlara bolan islegiň bolsa durnukly bolmagyna garaşýar.


11.05.2024 18:40
13033

Satuwy azalsa-da, gazanjy artdy: Samsung hindi bazarynda liderligini ýitirdi

Samsung ABŞ-da we dünýä bazarynda paýyny artdyrsa-da, Hindistanda ýagdaý günorta koreýaly kompaniýa üçin o diýen üstünlikli bolmady. Birinji çärýegiň jemi boýunça, kompaniýa göni üçünji orna düşdi. Bu barada ixbt...

03.05.2024 10:46
3220

Samsung smartfon bazarynda öňdeligi dowam edýär

Canalys kompaniýasynyň analitikleri smartfon bazarynda birinji çärýegiň netijesini jemlediler. Samsung Apple-den arany açyp, öňdebaryjylygy gaýdyp aldy diýip, ixbt.com habar berýär.  Çärýekde jemi 296,2 mln smartfon...

19.04.2024 22:24
15989

Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçylary çökgünlik sebäpli alty günlük iş hepdesine geçýärler

Günorta Koreýanyň Samsung Group holdinginiň bölümçeleriniň ýolbaşçylary wonanyň hümmetiniň pese gaçmagy, nebitiň bahasynyň we karz boýunça goýumlaryň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly kyn ykdysady ýagdaý sebäpli...

16.04.2024 19:54
6357

Apple I çärýekde smartfon satuwy boýunça öňdeligini Samsung-a geçirdi

2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda Apple kompaniýasynyň smartfon satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,6% azaldy. Bu maglumatlar International Data Corporation (IDC) gözleg kompaniýasynyň...