Nikol Kidman kino sungatyna goşan önjeýli goşandy üçin AFI-niň abraýly baýragyny aldy

  • 30.04.2024 16:25
  • 10647
Nikol Kidman kino sungatyna goşan önjeýli goşandy üçin AFI-niň abraýly baýragyny aldy

Golliwudyň aktrisasy Nikol Kidman kino sungatyna goşan önjeýli goşandy üçin Amerikanyň film instituty (AFI) tarapyndan 49-njy hormat sylagyny aldy. Baýrak gowşurylyş dabarasy Los-Anželesde geçirildi diýip, Film.ru ýazýar.

Kidman “Oskar”, “Emmi”, “Altyn globus”, BAFTA, Berlin film festiwalynyň “Kümüş aýy” baýraklarynyň we beýleki abraýly baýraklaryň ýeňijisi. Karýerasyna 1983-nji ýylda başlady. Öndümli karýerasynyň dowamynda aktrisa “Mulen Ruž!” («Мулен Руж!»), “Sagat” («Часы»), “Giňden ýumlan gözler bilen” («С широко закрытыми глазами»), “Ullakan kiçijik ýalan” («Большая маленькая ложь»), “Hatyrasyna ölmek” («Умереть во имя»), "Beýlekiler" («Другие»),"Dogluş" («Рождение»),"Dogwill" («Догвилль») we beýlekiler ýaly 70-den gowrak filmde we serialda baş keşbi janlandyrdy.
Aktrisany abraýly baýragy bilen gutlamaga kärdeşleri we dostlary, şol sanda Meril Strip, Naomi Watts, Morgan Friman we Riz Uzerspun dagylar geldiler.
Üstünlikleriň täsirli sanawyna garamazdan, Kidman ýetilen sepgit bilen kanagatlanmak islemeýär. Ýakynda onuň gatnaşmagynda “Ekspatlar” («Экспаты») serialy çykdy we tiz wagtdan ol “Maşgala gatnaşyklary” («Семейное дело») romkomynda, “Erbet gyz” («Плохая девочка») trillerinde, “Iň oňat jübüt” («Идеальная пара») (Netflix) serialynda we beýleki taslamalarda hem peýda bolar.


23.05.2024 01:55
7216

“Karib deňziniň garakçylary” iki täze film bolup çykar: Depp ýok, ýöne Margo Robbi bar

Prodýuser Jerri Brukhaimer “Karib deňziniň garakçylary” filminiň äleminde iki täze filmiň işini tassyklady. Entertainment Weekly bilen bolan interwýusynda, ol birinji taslamanyň franşizanyň rebuty (täzeden açylyşy)...

20.05.2024 23:02
11923

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
7057

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7626

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...