Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy we söweşiniň senesi belli boldy

  • 30.04.2024 15:11
  • 36408
Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy we söweşiniň senesi belli boldy

Garyşyk söweş stiliniň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow indiki tutluşygyny 22-nji iýuna geçilýän gije Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) PFL 5 ýaryşynda geçirer. Onuň garşydaşy kamerunly Simon Biýong bolar.

Soňky tutluşygynda Döwletjan 13-nji aprelde PFL 2 ýaryşynda Sloweniýanyň wekili Jeýkob Nedony tehniki nokaut bilen birinji raundda ýeňmegi başardy
Professional karýerasynda Döwletjan Ýagşymyradow 22 ýeňiş gazandy, 7 gezek ýeňildi we bir söweş deňme-deňlikde tamamlandy.
Biýong soňky söweşinde PFL 2 ýaryşynda Antonio Karlos Juniordan ýeňildi. Kamerunly türgeniň hasabynda 9 ýeňiş we 4 ýeňliş bar.


şu gün 02:04
384

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...

düýn 12:03
5163

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy. Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri...

16.05.2024 14:11
19272

Maýk Taýson 2005-nji ýyldan bäri ilkinji resmi tutluşygyna çykar

21-nji iýulda Arlingtondaky AT&T stadionynda (Tehas ştaty, ABŞ) boks boýunça super agyr agram derejesinde dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen belli amerikan wideoblogeri Jeýk Poluň arasynda boks duşuşygy...

16.05.2024 10:40
15487

Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň...