Döwletjan Ýagşymyradow ýeňdi. Türkmen söweşijisi birinji raundda söweşi tamamlady

  • 13.04.2024 08:23
  • 41410
Döwletjan Ýagşymyradow ýeňdi. Türkmen söweşijisi birinji raundda söweşi tamamlady

Las-Wegasda (Newada ştaty, ABŞ) geçirilen PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistandan Döwletjan Ýagşymyradow bilen Sloweniýanyň wekili Jeýkob Nedonyň arasynda ýarym agyr agramda bolan söweş tamamlandy.

Türkmen söweşijisi birinji raundda tehniki nokaut arkaly ýeňiş gazandy.
34 ýaşly Döwletjan Ýagşymyradow professional rekordyny 22-nji ýeňşe çenli ýetirdi, şeýle-de onuň hasabynda ýedi ýeňliş we bir deňme-deňlik bar. Bu söweşijiniň Bellator-yň PFL amerikan ligasy bilen birleşmeginden bäri ilkinji söweşidir.
Nedo üçin bu professional karýerasynda ikinji ýeňliş boldy. Mundan öň ol yzygider sekiz söweşde ýeňiş gazandy (hemmesi wagtyndan ir), diňe özüniň ilkinji söweşinde ýeňlişe sezewar boldy.


düýn 22:26
13787

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

düýn 16:48
8215

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

düýn 16:33
20381

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

13.06.2024 14:02
14937

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...