“Gara aýna” we “Haýal atlar” BAFTA 2024-iň ilkinji baýraklaryny aldylar

  • 30.04.2024 10:36
  • 5369
“Gara aýna” we “Haýal atlar” BAFTA 2024-iň ilkinji baýraklaryny aldylar

Londonda tehniki kategoriýalarda gazanylan üstünlikleri bellemek bilen, telewideniýe pudagynda BAFTA-nyň 25 ýyllygynyň ilkinji baýraklary gowşuryldy diýip, Deadline habar berýär.

“Gara aýna” ("Черное зеркало") we “Haýal atlar” ("Медленные лошади") seriallary birnäçe baýrak aldy.
“Gara aýnanyň” altynjy möwsüminiň “Arwah 79” ("Демон 79") bölüminiň ajaýyp ssenariýasy we operatorçylyk işi aýratyn bellendi, Geri Oldmanyň baş keşbi janlandyran “Haýal atlary” ses we kebşirleme işleri üçin baýrak aldy.
Rebekka Fergýusonyň baş keşbi janlandyran “Gaçybatalga” ("Укрытие") postapokaliptik trilleri atmosfera ses treki we suratkeşleriň işleri üçin aýratyn bellendi.
Iň oňat režissura üçin baýragyň “Biziň birimiz” ("Одни из нас") serialyndaky işi üçin Piter Hora gowşuryldy.
Esasy kategoriýakar boýunça, şol sanda iň gowy seriallar we aktýorlar boýunça BAFTA TV baýraklary 12-nji maýda gowşurylar.


20.05.2024 23:02
10491

Hindi kinosy 30 ýyldan soň ilkinji gezek Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi

Hindi režissýory Paýal Kapadýanyň “Ähli göz öňüne getirýän zatlarymyz ýagtylyk ýaly” (Все, что мы представляем как свет) filmi 2024-nji ýyldaky Kann kinofestiwalynda esasy bäsleşige girdi. Hindi kinosy, 1994-nji...

19.05.2024 13:02
6689

Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar. Taslamanyň...

18.05.2024 23:58
7312

“Garri Potter” filmi boýunça aşpezlik teleşüweleňi görkeziler: Ekizler Uizliler desert taýýarlaýar

Warner Bros. “Garri Potteriň” äleminden nobatdaky taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa “Garri Potter: Süýjülik sungatynyň jadygöýleri”  (“Волшебники выпечки”) atly tematiki aşpezlik şüweleňini hödürlär...

18.05.2024 17:08
2738

“Astral 6” elhençlikler filminiň çykjak senesi belli boldy

Sony Pictures kompaniýasy “Astral” horror seriýasynyň altynjy bölüminiň çykjak senesini mälim etdi. Franşizanyň täze bölümi 2025-nji ýylyň 29-njy awgustynda dünýä prokatynda çykar. Filmiň surata düşürilişi 2024...