Lionel Messi karýerasynda gola getirýän 1200 sany hereketleri ýerine ýetirdi

  • 29.04.2024 13:30
  • 8490
Lionel Messi karýerasynda gola getirýän 1200 sany hereketleri ýerine ýetirdi

"Inter Maýaminiň" hüjümçisi Lionel Messi Amerikanyň MLS çempionatynyň "Nýu-Inglend Rewolýuşn" klubuna garşy geçirilen myhmançylykdaky duşuşygynda dubl etdi we iki gezek gol pasyny berdi (1:4).

Şunuň netijesinde, Messi karýerasynda gola getirýän 1200 sany hereketi ýerine ýetirdi. Indi, onuň hasabynda 1057 oýunda 832 gol we 368 gol pasy bar diýip, «Çempionat» Som I Serem FCB-niň X-hasabyndaky (öňki Twitter) ýazga salgylanyp habar berýär.
Mundan başga-da, Messiniň şol oýundaky dört sany netijeli hereketi oňa MLS-de iki sany hüjümçilik rekordyny goýmaga kömek etdi.
Häzirki wagtda "Inter Maýami" MLS-de 11 oýundan soň, 21 utuk bilen öňdeligi eýeläp gelýär.


şu gün 08:52
7234

«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

«Barselona» Hawini klubuň baş tälimçisi wezipesinden boşatdy. Bu karar Hawiniň , klubuň prezidenti Žoan Laporta, sport meseleleri boýunça wise-prezidenti Rafa Ýuste, sport direktory Deku, şeýle hem Hawiniň kömekçisi...

düýn 14:07
7073

Stambul 2026-njy we 2027-nji ýyllarda Ýewropa ligasynyň we Konferensiýalar ligasynyň finallaryny kabul eder

2026-njy ýylda Ýewropa ligasynyň final duşuşygy Stambulda "Beşiktaş Park" stadionynda geçiriler. Bir ýyl soň bolsa, şol ýerde Konferensiýalar ligasynyň finaly geçer. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtynda yglan edildi...

düýn 13:52
4821

2025/26-möwsüminde Çempionlar ligasynyň finaly Wengriýanyň paýtagtynda geçiriler

2025/2026-möwsüminiň Çempionlar ligasynyň finalyny Wengriýa kabul eder. Ýaryşyň aýgytlaýjy oýny Budapeştdäki “Puşkaş Arena” stadionynda geçiriler. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar...

23.05.2024 16:14
9071

Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395...