China Southern Airlines Aşgabat – Urumçi gatnawlarynyň sanyny hepdede iki gezege çenli artdyrdy

  • 23.04.2024 15:01
  • 13205
China Southern Airlines Aşgabat – Urumçi gatnawlarynyň sanyny hepdede iki gezege çenli artdyrdy

18-nji maýdan başlap Hytaýyň «China Southern Airlines» kompaniýasy Urumçi — Aşgabat — Urumçi ugurlarynda goşmaça hepdelik uçuş hödürlär. Täze gatnaw şenbe günleri Urumçi — Aşgabat we ýekşenbe günleri Aşgabat — Urumçi ugurlarynda amala aşyrylar.

Häzirki wagtda Urumçi bilen Aşgabadyň arasynda uçuşlar hepdede bir gezek amala aşyrylýar. Urumçiden uçuşlar sişenbe güni, Aşgabatdan uçuş bolsa çarşenbe güni ýerine ýetirilýär.
Aşgabat — Urumçi uçuşy üçin ekonom klasda bir taraplaýyn awiabiletleriň bahasy 381 dollar, iki taraplaýyn awiabiletiň bahasy 612 dollardyr. Ýolagçylar ýanlary bilen 32 kg-a çenli goşlary tölegsiz alyp bilerler.
Ýolagçylar «China Southern Airlines» Aşgabatdaky ofisinden awiakompaniýanyň Hytaýyň içindäki içerki gatnawlaryna hem petek satyn alyp bilerler.
Kassa: Magtymguly şaýoly, 141/1 («Ak altyn» myhmanhanasy), 206-njy ofis.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 12) 36-44-51.


düýn 09:50
11552

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13287

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8605

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7489

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...