OLED ekranly adaty bolmadyk ýalpyldawuk kredit kartoçkalary çykdy

  • 23.04.2024 11:10
  • 7211
OLED ekranly adaty bolmadyk ýalpyldawuk kredit kartoçkalary çykdy

Amerikanyň Sentry Enterprises kompaniýasy töleg geçirilende ýalpyldaýan OLED ekranly dünýäde ilkinji kredit kartoçkalaryny hödürledi diýip, Mail.ru habar berýär.

Radiance diýlip atlandyrylýan täze kartoçkanyň kontaktsyz tölegler geçirilende işjeňleşýän OLED ekrany bar.
OLED ekranynyň zarýady NFC moduly bilen işleýär, şol sebäpli şekili gysga wagtlyk yşyklandyrmaga ýeterlikdir. Kart terminala näçe golaý bolsa, şonça-da ýagty we uzak ýalpyldaýar.
Radiance Visa ýa-da Mastercard ulgamlaryny goldaýar, ýöne ony haýsy banklaryň ilki bilen aljakdygy entek belli däl.


13.03.2024 07:09
8169

ABŞ-da dizaýnyny we ölçegini ýeňillik bilen üýtgedýän köýnek döredildi

Massaçusets tehnologiýa institutynyň (MIT) alymlary «4D Knit Dress» atly  innowasion örme köýnek döretdiler. Ol döredilende termoaktiwirlenen ýüplük, kompýuterleşdirilen örme usuly we eşigiň her böleginiň töwereginde...

18.08.2023 17:14
5501

Apple kompýuterlerinde «Face ID» ornaşdyrylar

«Apple» korporasiýasy kompýuterlerine «Face ID» biometriki howpsuzlyk ulgamyny girizip biler diýip, lenta.ru habar berýär. Mälim bolşyna görä, žurnalistler ABŞ-nyň Patent we söwda belgisi edarasynyň (USPTO) web...

02.04.2023 18:03
21096

Täze iPhone-lara batareýa doly çökende-de aragatnaşykda galmaga mümkinçilik berýän prosessor oturdylar

Apple täze ýokary hilli smartfonlaryna aşa pes energiýa sarp edişli mikroprosessor oturdar. Bu barada   iPhone 14 Pro-da we 14 Pro Max-da Dynamic Island-yň peýda bolmagyny takyk çaklan insaýdere salgylanýan MacRumors...

19.11.2021 14:49
6821

Ýaponiýada ilkinji gezek öz-özüni dolandyrýan ýokary tizlikli “sinkansen” otlusy synagdan geçirildi

Ýaponiýanyň JR East demirýol kompaniýasynyň işgärleri Ýaponiýada öz-özüni dolandyryjy ulgam bilen ilkinji ýokary tizlikli “sinkansen” ekspressini synagdan geçirdiler. Bu barada NHK teleýaýlymy habar berdi diýip...