Sony we Paramount kinostudiýalary birleşmek üçin gepleşikleri geçirýärler

  • 22.04.2024 21:50
  • 4258
Sony we Paramount kinostudiýalary birleşmek üçin gepleşikleri geçirýärler

Sony we Paramount kinostudiýalary birleşmek barada gepleşik geçirýärler. Bu barada The New York Times habar berýär.

Apollo Global Management maýa goýum kompaniýasy bilen birleşen Sony geleşigi baglaşan ýagdaýynda Paramount-yň täze eýesi bolar. Apollon Global Management ozal 26 milliard dollara Paramount-y satyn almaga synanyşypdy, emma geleşik başa barmandy.
Paramount-yň “Amal edip bolmajak missiýa” («Миссия невыполнима») franşizasy bilen meşhurlyk gazanan Skydance kompaniýasy bilen birleşmek barada hem gepleşik geçirýändigini bellemelidiris. Warner Bros-yň eýeleri hem Paramount-y satyn almak barada pikir edipdiler, ýöne soň bu pikirlerinden ýüz öwürdiler.
Sony bilen Paramount birleşen ýagdaýynda  “Ümsüm ýer 3” («Тихое место 3»), “Gladiator 2” («Гладиатор 2»), “Sonik 3 kinoda” («Соник 3 в кино»), “Karateçi oglan 4” («Каратэ-пацан 4»), “Wenom 3” («Веном 3») we “Ýaramaz oglanlar 4” («Плохие парни 4») ýaly garaşylýan täze filmleri öz içine alýan filmleriň giň katalogy olaryň gözegçiliginde bolar.


22.06.2024 22:06
6446

NVIDIA iki günde $200 mlrd ýitirip, iň gymmat kompaniýalaryň sanawynda aşak düşdi

NVIDIA çip öndürijisiniň bazar bahasy iki günde 200 mlrd dollardan gowrak peseldi. Bu barada Bloomberg habar berýär. Netijede, kompaniýa dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň sanawynda üçünji orna düşüp, öňdebaryjylygy...

20.06.2024 13:07
4408

Xiaomi rekord satuwy geçirdi: satyn alyşlaryň mukdary 3,6 mlrd dollardan geçdi

Xiaomi 18-nji iýunda Hytaýda tamamlanan 618 satuwynyň uly üstünligi barada habar berdi. Satyn alyşlaryň umumy mukdary 3,6 mlrd dollardan geçip, şeýle statistikany hasaplamagyň taryhynda absolýut rekord boldy diýip...

19.06.2024 23:42
4791

Nvidia Microsoft-dan öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Amerikan çip öndürijisi Nvidia dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Bu barada Bloomberg habar berýär. Şu hepde Nvidia-nyň ösüşi iň ýokary derejesine ýetdi: 3,34 trln dollar bazar bahaly kompaniýa bahasy 3,32 trln...

16.06.2024 11:32
4259

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...