Gazagystan köpçülikleýin futboly ösdürmäge goşan goşandy üçin UEFA-dan baýrak aldy

  • 21.04.2024 09:34
  • 4737
Gazagystan köpçülikleýin futboly ösdürmäge goşan goşandy üçin UEFA-dan baýrak aldy

Gazagystanyň Futbol federasiýasy (GFF) köpçülikleýin futbol boýunça iň gowy taslama üçin UEFA-dan baýraga mynasyp boldy. Bu barada federasiýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, meta-ratings.kz habar berýär.

2023/24-möwsüminiň UEFA-nyň “UEFA Grassroots Awards” köpçülikleýin futbol baýragynyň gowşurylyş dabarasy Nýon şäherindäki guramanyň ştab-kwartirasynda geçirildi.  
2023-nji ýylda GFF tarapyndan geçirilen “Çagalar öýüniň çagalarynyň arasynda futbol festiwaly” taslamasy 2023/2024-möwsüminiň UEFA-nyň köpçülikleýin futbol baýragyny gowşurmagyň çäklerinde köpçüligi futbola çekmek boýunça iň gowy taslama diýlip bellenildi.
GFF-niň howandarlygynda bu taslama 2023-nji ýylda birnäçe aýyň dowamynda geçirildi we Gazagystandaky çagalar öýleriniň çagalary üçin toparlaýyn işlemek endiklerini ösdürmäge, beden we akyl saglygyny berkitmäge, şeýle-de ýakymly sosial gurşawy döretmäge özboluşly mümkinçilik berdi.
UEFA-nyň köpçülikleýin futbol nominasiýasynda Gazagystan Germaniýadan we Çehiýadan öňe geçdi.
UEFA Grassroots Awards baýragyna dalaşgärler Ýewropanyň milli futbol assosiasiýalary tarapyndan hödürlenýär, baýragyň laureatlary bolsa UEFA-nyň Ösüş we tehniki kömek komiteti tarapyndan saýlanýar. Bu baýrak 2010-njy ýyldan bäri futbolda görnükli goşantlar we üstünlikler üçin berilýär.


şu gün 00:13
2853

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 17:48
6737

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10790

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...

21.06.2024 13:55
11509

Amerikanyň Kubogy – 2024: Argentina - ýeňiş, Messi - rekord bilen başlady

Amerikanyň Kubogy - 2024-üň açylyş oýnunda ýaryşyň häzirki çempiony bolan Argentinanyň ýygyndysy 2:0 hasap bilen Kanadadan üstün çykdylar. Duşuşyk anna güni irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) ABŞ-da Atlantada...