Binance Dubaýda doly derejeli ygtyýarnama aldy

  • 20.04.2024 18:05
  • 8423
Binance Dubaýda doly derejeli ygtyýarnama aldy

Binance kriptowalýuta biržasy Dubaýda doly VASP kriptowalýuta ygtyýarnamasyny aldy diýip, Bloomberg habar berýär.

Ygtyýarnama wirtual we fiat walýutalaryny alyş-çalyş etmek, kriptografik walýutalary saklamak we dolandyrmak ýaly, wirtual aktiwler bilen dürli amallary amala aşyrmaga hukuk berýär.
Dubaýyň düzgünleşdirijisi ygtyýarnamalary diňe Binance-yň şärikdeş esaslandyryjysy Çangpeng Çžao ýerli guramada ses bermek hukugyndan ýüz öwreninden soň berdi. Ol öz hukuklaryny ýerli Binance FZE bölümine geçirdi.


12.06.2024 02:44
19674

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan “Dragon Oil” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Dragon Oil” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al-Jarwan bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan  bilen...

22.05.2024 00:13
20142

Salwadorda wulkanyň kömegi bilen 31,8 million dollarlyk bitkoin gazanyldy

Bitkoini kanuny töleg serişdesi hökmünde kabul eden ilkinji ýurt bolan Salwador wulkanlarynyň ýaşyl energiýasyny kriptowalýuta gazanmak üçin ulanýar. Üç ýylyň dowamynda ýurt 474 bitkoin gazandy, bu bolsa 31,8 million...

06.05.2024 15:06
22759

Dubaý dünýäde iň uly emeli tokaýy ösdürip ýetişdirer: kenar ýakasynyň 72 km ugrunda 100 million agaç oturdylar

Dubaýda kenar ýakasynyň ugry bilen 72 kilometre uzap gidýän dünýäde iň uly emeli tokaý peýda bolar. Dubai Mangroves (“Дубайские мангровые леса”) diýlip atlandyrylýan bu taslama 100 million mangr agajynyň ekilmegini...

20.04.2024 17:13
7971

Taryhda dördünji gezek bitkoin halwingi bolup geçdi. Bu nämäni aňladýar?

20-nji aprelde 5:10-da (Aşg.) bitkoiniň hasap boýunça dördünji halwingi bolup geçdi. Her halwingde maýnerleriň blok sylagy hökmünde alýan bitkoinleriniň sany iki esse azalýar: bu sylagyň möçberi nobatdaky gezek...