Täzelenen Nissan Qashqai hödürlendi: täze keşp, täze tehnologiýalar

  • 19.04.2024 18:54
  • 8609
Täzelenen Nissan Qashqai hödürlendi: täze keşp, täze tehnologiýalar

Nissan kompaniýasy ýakyn wagtda Ýewropanyň we käbir beýleki sebitleriň bazarlarynda peýda boljak Qashqai krossoweriniň täzelenen görnüşini hödürledi diýip, auto.ru habar berýär.

Modeliň daşky görnüşi düýpli üýtgedildi: täze bamper, başga hili radiator gözenegi we kämilleşdirilen yşyklandyryş tehnologiýasy. Sintetiki materiallar ulanylyp, bezegi üýtgedilen görnüşleri, giňeldilen reňk gammalary we teker diskalarynyň görnüşlerine saýlaw bar.
Salonyň içindäki esasy täzelik - Google operasiýa ulgamyna esaslanýan media ulgamy. Işleýşi öňküden has gowy, gurlan programmalary (kartalar, ses kömekçisi, Google Play) we kameralaryň töwerekleýin düşürmek mümkinçilikleri (şol sanda “dury kapot” režimi) bar.
Ýewropa bazary üçin hereketlendirijiniň diapazony öňküligine galýar: Qashqai diňe 140-dan 190 at güýji bolan gibrid görnüşlerde hödürlenýär.
Täzelenen Nissan Qashqai üçin sargytlary kabul etmek işi 2024-nji ýylyň tomsunda açylar.


18.06.2024 16:36
16565

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

13.06.2024 14:34
10959

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

02.06.2024 23:46
5095

Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär. Modelde 16 dýuýmlyk Autech...

26.05.2024 21:08
10618

Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

Internetde täze  Nissan Murano 2025-iň ilkinji gezek örtüksiz görkezilýän wideosy peýda boldy. IXBT-iň ýazmagyna görä, krossoweriň dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçipdir, käbir böleklerinde Ariýadan we Kiksden...