Bir zarýady 180 güne ýetýän iň arzan akylly ýüzügiň satuwy başlandy

  • 18.04.2024 15:19
  • 7223
Bir zarýady 180 güne ýetýän iň arzan akylly ýüzügiň satuwy başlandy

Xiaomi degişli bolan Black Shark brendi ilkinji akylly ýüzüginiň satuwynyň başlanandygyny yglan etdi. Enjam Apreliň başynda mälim edilipdi.

Black Shark ýüzügi metaldan ýasalan, galyňlygy 2,2 millimetr, bu bolsa ulanyşda amatlylygy we rahatlygy üpjün edýär. Enjam ýürek urgusynyň ýygylygyny, ganyň kislorod bilen doýgunlyk derejesini, ýürek ritminiň üýtgemelerini we bedeniň gyzgynlygyny ölçäp bilýär.
Kompaniýada ýüzügiň bir zarýadda 180 güne çenli işläp biljekdigini bellediler. Enjamyň zarýad üçin ýörite gutusy bar.
Ýüzük polatdan edilip, gara we gyzyl reňklerde elýeterli. Onuň daş ýüzünde smartfondan täze habarnamalar gelen wagty ýanyp-öçýän ýagtylyk görkezijisi bar. Şeýle hem smartfony uzak aralykdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän panel bar. Onuň üsti bilen aýdymlary geçirip, jaňlara jogap berip we kamerany işledip bolýar.
Ýüzügiň bahasy 599 ýuan. Häzirki wagtda ol bazarda bar bolan iň arzan ýüzük hasaplanýar. Satuwlar häzirlikçe diňe Hytaýda ýerine ýetirilýär.


13.06.2024 15:22
8413

Redmi K70 Ultra çykmaga taýýarlanýar. Onuň global wersiýasy Xiaomi 14T Pro diýlip atlandyryldy

Redmi K80 seriýasynyň bildiriş edilmeginiň öňüsyrasynda Xiaomi kompaniýasy ýene bir smartfony - Redmi K70 Ultra-ny çykarmaga taýynlanýar. Täze önüm 2407FRK8EC model belgisi bilen GSMA IMEI maglumatlar bazasynda...

09.06.2024 07:26
12879

Täze Redmi 13 hödürlendi: güýçli 108 Mp kameraly elýeter bahaly smartfon

Xiaomi güýçli 108 megapiksel kamerasy we kämilleşdirilen funksiýalary bolan täze elýeter bahaly Redmi 13 smartfonyny hödürledi. Täze önüm, 9 pikseli 1-e birleşdirip, 3x ýakynlaşdyrmany üpjün edýän 1/1,67 dýuým...

04.06.2024 13:45
8778

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

28.05.2024 11:43
10021

Redmi Note 14 Pro barada ilkinji maglumatlar peýda boldy

2023-nji ýylyň sentýabr aýynda çykarylan Redmi Note 13 Pro-dan soň, Redmi Note 14 Pro smartfony barada ilkinji maglumatlar peýda boldy diýip, gagadget.com ýazýar. Weibo portalyndaky Digital Chat Station insaýderiniň...