Aşgabatda Halkara hokkeý ýaryşy: ikinji oýun gününiň netijeleri

  • 17.04.2024 13:32
  • 7881
Aşgabatda Halkara hokkeý ýaryşy: ikinji oýun gününiň netijeleri

16-njy aprelde Aşgabadyň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda Halkara hokkeý ýaryşynyň çäklerinde oýunlar dowam etdi.

“A” toparçada türkmen kluby “Galkan” Omanyň “Oman Nationals” klubuna mümkinçilik goýman, 15:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Toparçanyň beýleki bir oýnunda Eýranyň “Ice Box Iran Mall” kluby Bahreýniň “Bahrain Ice Hockey Club” klubuny 8:1 hasabynda utdy.
B toparçada Gazagystanyň “Aqmola” kluby Gyrgyzystanyň “Dordoi” klubuny 5:3 hasabynda utdy. Belorussiýanyň “Volat” kluby bolsa Türkiýäniň “Team Turkiye” klubundan 3:0 hasabynda üstün çykdy.
Şeýlelik bilen, ýaryşyň iki gününden soň “Galkan” (Türkmenistan) we “Aqmola” (Gazagystan) 6 utuk gazanyp, öz toparçalarynda öňdebaryjy boldular.
Aşgabatda Hokkeý boýunça halkara ýaryşy 20-nji aprele çenli dowam eder.


şu gün 14:38
2548

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak...

şu gün 12:05
3621

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...

şu gün 11:43
2066

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA U-20 çempionatyna gatnaşar

5-12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystanda 20 ýaşa çenli ýaşlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionaty geçiriler. Duşuşyklar Jalal-Abad şäherinde "Kurmanbek" stadionynda geçiriler...

17.06.2024 22:49
10047

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...